Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Instruktioner vid jordbävning - Finlands ambassad, Lissabon : Konsulära tjänster : Instruktioner vid jordbävning

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Instruktioner vid jordbävning 

 Portugal befinner sig på ett område som är seismiskt aktivt, där en jordbävning kan inträffa såväl på fastlandet som på öarna. I Portugal är det normalt att jordens yta skälver, men skalv som människan känner av inträffar bara ett fåtal gånger per år.

Afrikas och Eurasiens kontinentalplattor möts under havet i riktningen Gibraltar – Azorerna, ca. 150-200 km från Portugals kust. I denna zon inträffar regelbundna skalv av varierande styrka, senast jordbävningen våren 2007. Dessa små skalv har dock inte förorsakat varken materiella eller personskador. Portugiserna glömmer dock inte den ödesdigra jordbävningen år 1909 i Benavente, Tejo-flodens dal, med en styrka av 6,7 på Richterskalan eller den kraftiga jordbävningen som sommaren 1998 drabbade Azorerna, med en styrka av 5,8 på Richterskalan.

Störtvågor (tsunami)

Portugals kust, inkl. Algarves turistområde och kuststäderna är väldigt sårbara om undervattensskalv förorsakar störtvågor. Portugals oregelbundna kustlinje och floderna som rinner ut i Atlanten inverkar på störtvågorna genom att förstora deras förödande kraft. Endast en tillräckligt stor och i en viss riktning verkande jordbävning (förskjutning av de vertikala plattorna) kan dock ge upphov till en störtvåg.

Portugals tvåtusenåriga historia har sett tre tsunamin som har orsakat stor förödelse vid kusten: den första har antecknats år 60 f.Kr., den därpåföljande år 1531 och den sista 1.11.1755. Den jordbävning som inträffade allhelgonadagen 1755, med en styrka av 8,75 på Richters skala, och den påföljande störtvågen på 15 meter förstörde en stor del av staden Lissabon och åtminstone 30.000 människor omkom. Vid Algarves kust var vågorna över tio meter höga. Senast år 1969 har man i Lissabon iakttagit en “minitsunami” förorsakad av en undervattensjordbävning, då var vågen bara en meter hög.

Instruktion vid jordbävning

En jordbävning varar bara en kort stund. Därför hinner man inte under jordbävningen göra mycket annat än skydda sig själv och sina närmaste. Du kan dock förbereda dej för en jordbävning och för andra krissituationer på följande sätt

Förhöjande av beredskapen

 • Om du är bosatt i Portugal rekommenderar vi att du registrerar dej vid ambassaden.
 • Turist: informera släkt om resplaner, inkvartering (du kan också registrera dej vid ambassaden).
 • Kom överens med dina familjemedlemmar om en samlingsplats utanför ditt hem, hotell, arbetsplats

Klargör

 • Kartlägg trygga platser
 • Kartlägg farliga platser (t.ex. hissar, trappuppgångar, närhet till fönster, speglar och öppna spisar, fallande föremål)
 • Fäst bokhyllor, köksskåp, spisar osv. i väggen. Håll eldfarliga föremål på avstånd från eldhärdar (spisar, värme-element)
 • Kartlägg huvudkranarna till gas, el och vatten
 • Skaffa hem en skumsläckare
 • Diskutera med barnen om en eventuell jordbävningssituation och ta reda på hur deras skola eller klubb har förberett sig för undantagstillstånd och var dessa har sina evakueringsutrymmen

Ta också hand om följande angelägenheter: 

 • Dokument: identitetsbevis, pass, vaccinationsintyg är giltiga och nära till hands

Skaffa:

 • Nödvändig medicin och förstahjälputrustning
 • Dricksvatten
 • Konserverade liv
 • Smedel för några dagars behov, campingkök med resp. bränsle, elddon
 • Campingutrustning
 • Ficklampa med batteri, stearinljus
 • Transistorradio med batterier (gärna också med kortvåg), ta reda på de finska utsändningarnas frekvenser 
 • Mobiltelefon

 • Valuta, även i små valörer

Skalvet räcker vanligtvis bara ett tiotal sekunder, håll dej lugn.

De tre största farorna inomhus är 1) möbler som stjälper 2) glassplitter från söndriga fönster 3) brand.

Medan skalvet pågår

 • Håll dej på avstånd från fönster, bokhyllor och höga möbler
 • Huka dej, sök skydd, håll tag i något
 • Ta på dej skorna
 • Håll dej inomhus tills skalvet är överysy
 • Säkra utgången genom att t.ex. ställa en stol i dörrspringan
 • Håll dej lugn

Om du är i en hiss

 • Använd hissens nödtelefon

 • Ropa på hjälp, dunka i hissgolvet och väggarna
 • Vänta 

Om du befinner dej i en bil under skalvet

 • Kör till ett öppet område
 • Stanna av motorn
 • Lägg dej ner på bilgolvet eller ytterom bilen 

Om du är utomhus

 • Sök dej till öppna plaster bort från höga byggnader och träd
 • Stå inte under elledningar (de kan falla ner)
 • Lämna genast stranden, skalvet kan ha förorsakat en störtvåg 

Om du befinner dej i en affär, ett varuhus, en restaurang

 • Uppsök en skyddad plats intill en bärande vägg eller en dörröppning
 • Rusa inte till utgångarna, för där råder stor trängsel 

Om du är i ett högt tornhus

 • Gå inte nära fönster och tunga föremål
 • Ta skydd i en dörröppning, under ett stadigt bord, stöd dej mot väggarna
 • Använd inte hissen
 • Rusa inte mot utgångarna, då där råder trängsel eller dom har kunnat  

Det är allra farligast att stå utanför eller i omedelbar närhet av höga byggnader. Se framför allt upp för glas som faller högt uppifrån, reklamskyltar, konstruktioner osv. Gå helst in i byggnaden och håll dej där tills även efterskalven är förbi.

Efter skalvet

 • Var beredd på efterskalv
 • Ta reda på om det finns skadade
 • Stäng av huvudkranarna till gas och el
 • Se efter om det brinner någonstans
 • Kontrollera att telefon och el funktioner
 • Använd telefon endast i nödfall
 • Fyll eventuella vattenhinkar med vatten
 • Lämna byggnaden och ta med dej bara det nödvändigaste
 • Håll dej på avstånd från kraftledningar
 • Lyssna på nyheter/instruktioner i radion
 • Iakttag myndigheternas instruktioner 

Kontakt efter skalvet

 • Informera släkt, myndigheter eller ambassad om ditt tillstånd (obs. överbelastade telefonlinjer, om dom funktionerar)

Om jordbävningars inverkan i städer

En jordbävning kan

 • stänga av vattenförsörjningen till stad
 •  stänga av telefon-, el- och gasledningar
 • stänga av vägar och gator och rasera broar och byggnader

Med den påföljd att

 • gasutsläppen orsakar svåra bränder och explosioner
 • elavbrott stopper hissar osv.
 • telefonavbrott hindrar anhållan om hjälp
 • avstängda vägar och ras hindrar hjälpsändningar eller polis, brandkår, läkare att nå olycksplatsen
 • kriminella ligor stjäl och plundrar på förödelseområdet

Var alltid beredd på efterskalv!

Utrusta ditt hem med tanke på jordskalv!

Mer information:

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.1.2013


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter