Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Lissabon: Palvelut: Muut asiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muut asiat

Ajokortti

Suomessa ajokorttiasioita hoitaa poliisi ja Portugalissa Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IP), josta saa myös tietoja kuljettajatutkinnon suorittamisesta Portugalissa. EU- ja ETA-maissa ajokortti haetaan asuinmaasta.

Voimassaoleva EU-ajokortti on voimassa kaikissa EU- ja Eta-maissa, joten sitä ei tarvitse vaihtaa asuinmaan muuttuessa EU:n sisällä.

Lomamatkalla kadonnut tai varastettu ajokortti tulee uusia kotimaassa.

Portugalissa pysyvästi asuva suomalainen saa viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen ajokortin tilalle uuden kortin asuinpaikkakuntansa liikennetoimistosta (Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres). Uutta korttia varten tarvitaan vanha ajokortti tai ote ajokortista, jonka saa Suomen Ajoneuvohallintokeskuksen ajokorttirekisteristä. Ote on maksullinen ja se on saatavana myös englanninkielisenä.

Lisätietoja

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi (entinen AKE)
Puh. +358 (0) 100 7800
Sähköposti: kirjaamo@trafi.fi

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (ent. Direcção Geral de Viação DGV)
Avenida da República, 16
1069-055 Lisboa
Puh. +351 21 312 21 00

Automóvel Club de Portugal
Rua Rosa Araújo, 24
1250-195 Lisboa
Puh. +351 21 318 02
Sähköposti: apoio.socio@acp.pt

Asevelvollisuus Suomessa

Asevelvollisuuslaki muuttunut 1.1.2008

Asevelvollisuus asiat hoidetaan aluetoimistoissa. Ne hoitavat mm. kaikki palvelukseen määräämiseen ja siitä vapautumisen sekä vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja paikalliseen viranomaisyhteistyöhön liittyvät asiat toimialueellaan.

Asevelvollisen on lähetettävä kyselylomake täytettynä aluetoimistoon. Asevelvollinen voi luovuttaa täyttämänsä lomakkeen myös Suomen suurlähetystöön, joka toimittaa lomakkeen valvovalle aluetoimistolle yhdessä muiden asiapapereiden (esim. lääkärintodistus, vapautus- ja siviilipalvelushakemus) kanssa.

Lisätietoja

Kutsunnanalaisen aluetoimisto Suomessa

Suurlähetystö on yhteistoiminnassa Suomessa sen aluetoimiston kanssa, jonka alueella kutsunnanalainen Suomessa viimeksi asui eli mikä oli hänen äänestyskuntansa Suomessa.

Mikäli aluetoimisto ei ole tiedossa yhteyttä tulee ottaa Maavoimien esikuntaan.

Maavoimien esikunta
PL 145, 50101 MIKKELI, FINLAND
Puh: +358 (0)15 -181 0111
Sähköposti: kirjaamo.maave@mil.fi

Seitsemän vuotta ulkomailla

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Tällöin asevelvollisen ei tarvitse tehdä mitään hakemusta vaan aluetoimisto lähestyy häntä ilmoituksella. Tämä edellyttää, että asevelvollisen tiedot ovat oikein Suomen väestötietojärjestelmässä.

Mikäli monikansalaisuuden perusteella vapautuksen saanut asevelvollinen muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana, hänet voidaan määrätä palvelukseen - paitsi jos hän on jo suorittanut jonkun toisen maan asevelvollisuuden.

Mikäli henkilö, jolla on oikeus vapautukseen hakeutuu palvelukseen, niin hän ei voi enää vedota kyseisiin monikansalaisuuspykäliin vapautuakseen palveluksesta.

Valvova viranomainen

Asevelvollisten valvonnasta huolehtii aluetoimisto ja ulkomailla asiointi hoituu Suomen suurlähetystön kautta.

Kaksoiskansalaisen asevelvollisuus Portugalissa

Pakollinen asevelvollisuus (Serviço Efectivo Normal, antigo Serviço Militar Obrigatório) lopetettiin Portugalissa 18.11.2004. Tästä huolimatta portugalilaisen miehen, ml. kaksoiskansalaisen on täytettävä seuraavat pakolliset asevelvollisuuteen liittyvät toimet:

Sotilaita koskeva väestönlaskenta (O recenseamento militar)

Sen vuoden tammikuussa, jolloin Portugalin kansalainen täyttää 18 vuotta on hänen tai laillisen edustajansa ilmoittauduttava sotilaita koskevaan väestönlaskentaan kotikuntansa kunnantoimistoon (câmara municipal) tai ulkomailla asuessaan Portugalin konsulaattiin tai suurlähetystöön.

Puolustusvoimien päivä (O Dia da Defesa Nacional)

Sen vuoden toukokuussa, jolloin Portugalin kansalainen täyttää 18 vuotta, ilmoitetaan kotikunnan kunnantoimiston tai "Junta de Freguesian" ilmoitustaululla missä, milloin ja ketkä osallistuvat Puolustusvoimien päivän ohjelmaan.

Lisätietoa

Asianajajat

Lisätietoja

Suomen Asianajajaliitto
Sähköposti: info@asianajajaliitto.fi

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn henkilöauton Suomeen vientiä koskevista kysymyksistä tulee olla suoraan yhteydessä Suomen tulliin ja verohallintoon.

Lisätietoa

Suomen Tulli
Tullihallitus, puh. +358 (0)20 391 101 (autotullaus)
Sähköposti: autohki@tulli.fi

Talvirenkaat

Suomessa on käytettävä talvirenkaita kaikissa ajoneuvoissa joulukuusta helmikuun loppuun (1.12.-29.2.). Nastarenkaiden käyttö on sallittua myös marras- ja maaliskuussa sekä silloin kun sää- ja keliolosuhteet niitä edellyttävät.

Lisätietoja
Liikenneministeriö (liikennetietoa/ajoneuvotekniikka)
Puh. +358 (0)9 160 3352

Puhuminen ajon aikana ilman hands free-laitetta

Suomessa kuljettaja ei saa ajon aikana puhua matkapuhelimeen ilman asianmukaista, kädet vapaiksi jättävää hands free-laitetta. Hands free-laitetta tulee käyttää silloin, kun ajoneuvo on pysähtynyt liikennevalojen tai esimerkiksi ruuhkan takia. Laki kattaa kaikki moottorikäyttöiset ajoneuvot. Autojen lisäksi matkapuhelimen käyttökielto ilman hands free-laitetta on voimassa ajettaessa traktorilla, työkoneella, moottoripyörällä, mopolla tai maastoajoneuvolla kuten moottorikelkalla. Laki koskee kaikkia matkapuhelinverkkoja käyttäviä puhelimia.

Lisätietoja

Liikenneministeriö (liikennetietoa/ajoneuvotekniikka)
Puh. +358 9 160 352

Auton tuonti Portugaliin

Ulkomailta hankitun ajoneuvon maahantuonti Portugaliin on verrattain hankalaa. Sekä portugalilaisten että ulkomaalaisten henkilöiden - pysyvästi maassa asuvien lisäksi myös väliaikaisesti maassa oleskelevien - on tehtävä ilmoitus ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon maahantuomisesta neljän arkipäivän kuluessa ajoneuvon saapumisesta maahan. Tämä tehdään asuinaluetta lähinnä sijaitsevassa tullissa. Tilapäisesti Portugalissa asuville henkilöille voidaan myöntää ajoneuvon väliaikainen maahantuontilupa korkeintaan 180 päivän ajaksi kalenterivuotta kohti (tilapäinen vapautus autoveron maksamisesta) jos lakiasetuksen 264/93, 30.7. ensimmäisen luvun ehdot täyttyvät.

Portugalissa ovat edustettuina kaikki keskeiset automerkit myynti- ja huoltoverkostoineen. Ajoneuvovero ja vuotuinen käyttömaksu määräytyvät auton moottoritilavuuden sekä hiilidioksidipäästöjen mukaan. Verotuksen johdosta ajoneuvon hankinta Portugalissa on tavallisesti edullisempaa kuin käytetyn auton tuonti toisesta EU-maasta. Ajoneuvojen, polttoaineen ja huoltojen hinnat vastaavat Suomen tasoa. Liikennevakuutukset ovat hieman edullisemmat kuin Suomessa. Portugalin moottoritieverkoston käyttö on pääosin maksullista.

Liikennekäyttäytyminen

Portugalissa käy eurooppalainen ajokortti. Liikenne on sekä kaupungissa että maanteillä usein ruuhkaista ja vaarallista. Ajotapa on aggressiivinen ja nopeusrajoituksiin, jopa taajamissa, suhtaudutaan melko välinpitämättömästi. Portugali onkin Euroopan liikenneonnettomuustilastojen kärkipäässä. Vaikka portugalilaisia on valistettu erityisesti jalankulkijoiden turvallisuudesta ja suojateiden kunnioittamisesta, jalankulkijan kannattaa noudattaa varovaisuutta.

Rattijuopumusraja Portugalissa on 0,5. Portugalissa sakkorangaistukset maksetaan välittömästi paikan päällä.

Lisätietoja

Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres
Avenida da República, 16
1069-055 Lisboa
Puh. +351 21 312 21 00

Aja turvallisesti Portugalissa- tieliikenneopas

Algarven Suomi-seura ry. on kääntänyt AFPOP:n (Association for Foreign Property Owners) vuonna 2002 julkaiseman "Driving in Portugal" -julkaisun suomeksi. Aja turvallisesti Portugalissa -tieliikenneoppaan tarkoituksena on informoida, miten Portugalissa ajetaan turvallisesti ja lain puitteissa.

Lisätietoja

Algarven Suomi-seura ry
Puh/fax: +351 - 282 483 191
Sähköposti: algarve.suomi@clix.pt

AFPOP - Association for Foreign Property Owners
Puh: +351 - 282 458 509
Sähköposti: info@afpop.com

Linkkejä

Eläimet

Tuonti Suomeen

Lemmikkieläimiä koskevat vienti- ja tuontiehdot ovat yhtenäiset Euroopan unionin alueella. Kuljetettaessa koiria, kissoja ja frettejä EU-maiden välillä eläimen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1. Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla.3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi.

Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella. Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

2. Raivotautirokotus

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään.

KissaRaivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen tuontia.Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä.

Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin. Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat raivotautirokotteet ovat voimassa rokotteesta riippuen kaksi tai kolme vuotta, jos rokotus on annettu yli vuoden ikäiselle eläimelle.

3. Käsittely ekinokokkoosia vastaan

Koirille ja kissoille on enintään 30 päivää ennen eläimen saapumista Suomeen annettava asianmukainen annos pratsikvantelia tai epsiprantelia sisältävää, asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Eläinlääkäri tekee merkinnän ekinokokkoosilääkityksestä lemmikkieläimen todistukseen (ns. lemmikkieläinpassiin). Evira suosittelee, että eläimet lääkitään uudelleen 30 päivän kuluttua edellisestä lääkityksestä.

Koirilta ja kissoilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Ruotsista, Norjasta (Huippuvuoria lukuun ottamatta), Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, Irlannista tai Maltalta, tai jos eläin tuodaan Suomeen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on viety pois Suomesta. Myöskään alle kolmen kuukauden ikäisiltä eläimiltä ei vaadita heisimatolääkitystä.

Suomen kansallinen vaatimus siitä,että koirat ja kissat on käsiteltävä loislääkkeellä rakkulamatotaudin eli ekinokokkoosin leviämisen estämiseksi on voimassa vuoden 2011 loppuun saakka.

4. Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläimen todistus (ns. lemmikkieläinpassi), jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä (osat I-IV ja tarvittaessa osa VII).

Tuonti Portugaliin

Portugali noudattaa lemmikkieläimien tuonnissa maahan Euroopan Unionin yhtenäisiä ohjeita. Ohjeita ja määräyksiä eläinten tuomisesta Portugaliin saa Portugalin Suomen edustustosta Helsingissä.

Lisätietoja

Portugalin Suomen suurlähetystö
Unioninkatu 22
FI_00130 Helsinki
Puh. (+358 9) 68 24 370

Direcção-Geral de Veterinária
Direcção de Serciços de Controlos Veterinários
Largo da Academia Nacional de Belas Artes 2
1249-105 Lisboa
Puh. +351 21 323 95 00
Fax. +351 21 323 96 79
Sähköposti: veterinaria@mail.telepac.pt

Eläke

Eläkeasioissa tulee kääntyä suoraan Kansaneläkelaitos Kelan ulkomaan yksikön puoleen.

Lisätietoa

Kelan ulkomaan yksikkö
Puh. +358 (0)20 434 2550
Sähköposti: inter.helsinki@kela.fi

Henkilökortti

EU-maissa, Pohjoismaissa, Lichtensteinissa, San Marinossa ja Sveitsissä suomalainen voi osoittaa henkilöllisyytensä suomalaisella henkilökortilla (myönnetty 1.3.99 lukien), sähköisellä henkilökortilla (myönnetty 1.12.99 lukien) tai passilla. Vaikka Schengen-alueen sisällä ei ole rajatarkastuksia, on mukana silti aina oltava henkilökortti tai passi. Muualle matkustettaessa suomalaisella on aina oltava mukanaan passi.

Lapset voidaan merkitä vanhempien passiin tai heillä voi olla oma passi tai henkilökortti. Ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti ei kelpaa matkustusasiakirjaksi.

Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa.

Ulkomaalaiselle Suomessa myönnetty henkilökortti tai sähköinen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Portugalin kansalainen (ml. alaikäinen) voi osoittaa henkilöllisyytensä Suomeen matkustaessaan joko henkilökortilla (Bilhete de Identidade) tai passilla.

Lisätietoja

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Portugalista

Voit tehdä ulkoministeriölle pyynnön hankkia virkatodistuksen, muita henkilöä koskevia asiakirjoja tai osoitetietoja ulkomailta. Asiakirjan tai osoitetiedon hankkimisen on oltava perusteltua hakemuksen tehneen etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien toteutumiseksi.

Lisätietoja:

Ulkoministeriö

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi kysyä ao. asuinpaikkakunnan seurakunnasta tai maistraatista. Maistraattien yhteystiedot löytyvät Väestörekisterikeskuksesta. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, asiaa voi tiedustella Helsingin maistraatista, puh. +358 (0)9 695 441, sähköposti helsingin.maistraatti@eslh.intermin.fi.

Lisätietoja

Suomen väestörekisterikeskuksen maksulliset palvelunumerot:

virkatodistustilaukset +358 (0) 100 4395,
osoitepalvelu +358 (0) 600 010 00,
sukuselvitykset +358 (0) 108 098 98.

Kuolemantapaus

Suurlähetystön saadessa tiedon Suomen kansalaisen kuolemasta toimialueellaan ilmoitetaan tieto välittömästi ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston konsuliyksikköön. Poliisin toimesta välitetään tieto kuolemantapauksesta henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiselle Suomessa mikäli vainajan lähiomainen ei ole matkalla mukana tai asu edustuston toimipiirin alueella.

Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja vainajan kotiuttamisesta Suomeen. Lähiomaisten pyynnöstä suurlähetystö voi kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin vainajan hautaamisen, tuhkaamisen tai Suomeen kotiuttamisen järjestämiseksi, kuitenkin vasta sitten kun maksuihin liittyvät kysymykset on selvitetty ja hautaustoimiston valinta on suoritettu. Vainajan hautauksesta, tuhkaamisesta ja kotiuttamisesta aiheutuvat kulut korvaa vainajan matkavakuutus kuolinsyystä riippumatta. Mikäli vainajalla ei ole matkavakuutusta, omaiset vastaavat kaikista vainajan kotiuttamisesta tai muista toimenpiteistä aiheutuvista kuluista.

Arkkukotiutus

Arkkukotiutusta varten tarvitaan

 • ruumiinkuljetuslupa poliisilta, (livre trânsito mortuario - Polícia de Segurança Pública)
 • lääkärintodistus ruumiin kuljetusta varten ulkomaille (atestado médico-sanitário para transporte de cadáver para o estrangeiro)
 • kuolintodistus, josta tulee ilmetä kuolintapa, (certificado de óbito incluindo, a causa da morte)
 • Hautaamispaikkalähete (boletim de óbito, guia de enterramento)
 • kopio vainajan passista tai henkilökortista (a cópia do passaporte /bilhete de identidade) sekä
 • balsamointitodistus (certicifado de embalsamento), mikäli se on tarpeellinen.

Arkun tulee olla sisältä sinkkiä ja päältä puuta. Jos kuolinsyy on epäselvä, suoritetaan ruumiinavaus Portugalissa.

Uurnakotiutus

Paikallinen hautaustoimisto hoitaa vainajan tuhkaamiseen liittyvät asiat Portugalissa omaisten toivomuksesta. Lähetettäessä tai vietäessä tuhkauurna Suomeen tarvitaan kuolintodistukset (assento de óbito ja boletim de óbito), ja todistus tuhkauksesta (certificado de cremaç?o), jonka saa krematoriosta tai hautaustoimistosta sekä vainajan passi tai henkilökortti.

Hautaustoimisto voi lähettää uurnan suoraan postitse tai lentorahtina (arvopostina) suomalaiselle hautaustoimistolle tai yksityiselle henkilölle. Uurnaa ei saa Suomessa laskea kirkkomaahan ilman hautauslupaa, jonka saa Uudenmaan lääninhallitukselta.

Paikallinen hautaus

Mikäli omaiset toivovat paikallista hautausta, suurlähetystö voi välittää omaisille yhteystiedot paikallisista hautaustoimistoista, joiden puoleen omaiset voivat kääntyä. Paikallisessa hautaamisessa sovelletaan Portugalin hautausta koskevia säännöksiä. Tässäkin tapauksessa omaiset vastaavat kaikista kuluista.

Ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta tulee tehdä ilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään. Tarvittavan lomakkeen, jonka omainen täyttää (tai poikkeustapauksissa edustusto), saa suurlähetystöstä. Liitteeksi alkuperäinen kuolintodistus, tai laillistettu kopio sekä apostille -todistus (aposição da apostila), jonka myöntää Procuradoria-Geral da República. Jos asiakirjat on laadittu antomaan kielellä, tulee ne käännättää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi virallisella kielenkääntäjällä.

Lisätietoja

Ulkoasiainministeriö
Oikeudellinen osasto, konsuliasiainyksikkö
PL 176, 00161 Helsinki
Puh. +358 (0)9 1600

Lapset

Lapsen syntymä

Suomen kansalaisen ulkomailla syntynyt lapsi tulee rekisteröidä SuomenLapset väestörekisteriin. Rekisteröinti tapahtuu lomakkeella, jonka saa suurlähetystöstä. Rekisteröintilomake lähetetään täytettynä suurlähetystöön, ja siihen liitetään Conservatória do Registo Civil'istä saatava aito syntymätodistus sekä apostille -todistus (aposição da apostila kts. Notaari-ja legalisointiasiat), jonka myöntää Procuradoria-Geral da República, kopiot vanhempien passista sekä virallisen kielenkääntäjän tekemät käännökset joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos asiakirjat ovat antomaan kielellä. Rekisteröinnin jälkeen, kun lapselle on annettu sosiaaliturvatunnus, lapselle voi hakea omaa passia.

Lapsen huolto ja isyydentunnustus

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen osalta isyyden vahvistamisen seurauksena lapsen isästä ei tule automaattisesti lapsen huoltajaa. Kun isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta tai tuomioistuin voi tarvittaessa antaa päätöksen huollosta.

Portugalissa vahvistetun isyyden vahvistamisesta myös Suomessa, lisätietoja saa Suomen suurlähetystöstä tai Suomessa maistraatista.

Alaikäinen lapsi matkustajana

Portugalin lainsäädännön mukaan alaikäinen portugalilainen tai ulkomaalainen lapsi, jonka vanhemmat ovat keskenään naimisissa ja, joka pysyvästi asuu Portugalissa tarvitsee maastapoistumisluvan huoltajiltaan, jos hän matkustaa yksin tai muun kuin huoltajansa mukana.

Matkustuslupa -lomakkeet ja lisätiedot koskien alaikaäisen lapsen matkustamista löytyvät Portugalin ulkomaalaisviraston SEF:in verkkosivuilta.

Lomake esitäytetään pyydetyillä tiedoilla ja allekirjoitetaan notaarissa (Notáriado). Maastapoistumislupa on esitettävä esim. lentokentällä lähtöselvityksessä ja/tai rajavalvontaviranomaisille pyydettäessä.

Lisätietoja

Alaikäinen lapsi matkustajana-kaavake (Portugalin kansalaiset) Word-dokumentti 21,0Kb

Alaikäinen lapsi matkustajana-kaavake (Portugalissa asuvat ulkomaalaiset) Word-dokumentti 21,5Kb

Lisätietoja

pdfPortugalin passilaki, alaikäisten matkustaminen (PDF, 2 sivua, 91 kt)

Löytötavarat

Edustustolla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimia löytötavara-asioissa. Passit, henkilökortit ja ajokortit - eli viralliset asiakirjat - toimitetaan omistajan asuinpaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Muut yksittäiset ei-viralliset asiakirjat sekä lompakot voidaan lähettää suoraan omistajalle - niistä peritään kuitenkin vähintään omakustannusarvoa vastaava maksu.

Muutto Suomeen

Työministeriö on julkaissut Suomeen muuttajan oppaan (1998), joka löytyy pdf-tiedostona suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Työministeriön internetsivuilta.

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden tuonnista Suomeen löytyy tietoa Tullista.

Lisätietoja

Tulli
Puh. +358 (0)20 391 100

Notaari- ja legalisointiasiat

Lissabonin suurlähetystössä ja Portugalissa toimivissa Suomen kunniakonsulaateissa voidaan Suomen säädösten mukaisesti hoitaa rajoitetusti julkisen notaarin tehtäviä.

Kunniakonsulaatti ja suurlähetystö voi:

 • vahvistaa suomalaisten allekirjoituksia, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä henkilökohtaisesti paikan päällä.
 • vahvistaa asiakirjojen jäljennöksiä, jolloin alkuperäinen asiakirja on aina esitettävä.
 • antaa elossaolotodistuksen, mikä edellyttää henkilötodistuksen esittämistä. Valtiollista eläkettä ja opintotukea varten todistus on maksuton.

Lisäksi suurlähetystö voi:

Antaa julkisen notaarin vahvistuksia Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen kansalaisille, Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tai erityisestä syystä myös muulle ulkomaalaiselle.

Apostille -todistus (Apostila)

Suomalaisen asiakirjan aitouden osoitukseksi Portugalissa riittää ns. apostille -todistus. Suomessa todistuksen saa mm. julkiselta notaarilta. Portugalin viranomaiset vaativat, että asiakirja on asianmukaisesti käännetty portugalin kielelle. Mikäli käännös on tehty Suomessa virallisen kielenkääntäjän toimesta, tulee siihen saada leima Portugalin suurlähetystöltä Helsingissä. Portugalissa tehtyjä käännöksiä koskevat omat säädökset, joista voi tiedustella tarkemmin kielenkääntäjiltä.

Portugalilaisen asiakirjan ollessa kyseessä, yleensä Suomen viranomaisille riittää alkuperäinen todistus englannin kielellä, jossa on apostille -todistus. Jos asiakirja on portugaliksi, mukaan on liitettävä apostille -todistuksen lisäksi virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös asiakirjasta suomen tai ruotsin kielelle. Portugalissa apostillan myöntävä viranomainen on Procuradoria-Geral da República.

Suomen suurlähetystö tai konsulaatit eivät voi antaa apostille -todistuksia.

Suomessa legalisointeja (ei tavallisia notaarivahvistuksia) hoitaa ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikkö, käyntiosoite: Merikasarminkatu 5 D, 00160 Helsinki, puh. +358 (0)9 16001. Asiakaspalvelu arkipäivisin 9.00–12.00.

Osoitteenmuutos

Muuttoilmoitus on lakisääteisesti tehtävä maistraatille viikon kuluessa muutosta. Muuttoilmoitus on tehtävä muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. Suomen kansalainen, joka muuttaa ulkomailla uuteen osoitteeseen, ilmoittaa muuttuneet tiedot lähimpään Suomen edustustoon tai suoraan Väestörekisterikeskukselle. Ulkomaanmuutoissa ilmoitusta ei voi tehdä puhelimitse.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä Suomen lain mukaan kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirja on toimitettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Ulkomailla asuneen jäämistöstä on laadittava veroilmoitus, joka on jätettävä verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.

Jos Suomessa tehdyssä perunkirjoituksessa on puutteita, käräjäoikeudessa on vaadittava täydennysperunkirjoitusta ja oikaisua. Tiedot toimitetusta perunkirjoituksesta saa verotoimistosta.

Lisätietoja

Maistraattien sukuselvityspalvelu, puh. +358 (0)10 809 898.

Pidätys- ja vangitsemistilanteet

Rikoksen uhri

Suurlähetystö voi tarpeen vaatiessa avustaa rikoksen uhria lääkärintarkastukseen saattamisessa, rikosilmoituksen tekemiseksi sekä asianajajien yhteystietojen saamisessa. Myös taloudellinen avustaminen saattaa tulla kysymykseen esim. avustamalla rahavarojen saannissa Suomesta. (vrt. Taloudellinen avustaminen)

Sairaus- ja onnettomuustapaukset

Lisätietoja

Taloudellinen avustaminen

Portugalissa rahattomaksi joutunut suomalainen voi pyytää omaistaan tai tuttavaansa lähettämään rahalähetyksen esim. Western Unionin tai Forexin välityksellä. Palvelu Portugaliin toimii nopeasti ja helposti. Portugalissa Western Unionin välittämät rahat voi nostaa vaihtopisteiden lisäksi postista ja Forexin pankeista (Montepio Geral).

Suurlähetystö ei voi taloudellisesti auttaa avustuksen tarpeessa olevaa henkilöä vaan toimia ainoastaan varojen välittäjänä siinä tapauksessa ettei hän pysty omatoimisesti saamaan varoja edellä mainitulla tavalla.

Varoja voidaan välittää ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona kyseisen henkilön omalta tililtä tai omaisten/tuttavan tekemää talletusta vastaan vain välittömän hädän poistamiseksi kuten esim. kotimatkalippuun, välttämättömään tilapäiseen majoitukseen ja ruokaan. Toimitusmaksu palveluhinnastosta.

Lisätietoja

Testamentti

Suurlähetystön palveluperiaatteen perusteella sen tehtäviin ei kuulu osallistuminen testamentin tekemiseen, sen todistaminen tai testamenttien säilytettäväksi ottaminen. Testamenttiasioissa on parasta kääntyä asianajajan puoleen.

Portugalissa testamentti tehdään notariaatissa.

Lisätietoa

Tulli

Suomen Tullin tietopalvelu (esim. Suomesta viennin rajoitukset)
Tullin neuvonta, puh. +358 (0)20 394 00

Valantehneet kielenkääntäjät

Virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaneiden tai todistettavasti vähintään kolme vuotta menestyksellisesti työskennelleiden kielenkääntäjien yhteystiedot löytyvät Lexitec onlinen ylläpitämästä Suomalaiset kielenkääntäjät -rekisteristä

Portugalissa asuvien kielenkääntäjien yhteystiedot saa Lissabonin suurlähetystöstä.

Lisätietoa

Verotus

Verohallinto
Uudenmaan veroviraston neuvontapuhelimet:
kansainvälinen verotus +358 (0)20 466 016
perintö- ja lahjaverotus +358 (0)20 466 015.

Vihkiminen ja rekisteröity parisuhde

Suomen suurlähetystöillä ei ole vihkimisoikeuksia.

Portugalissa ulkomaalainen voidaan vihkiä avioliittoon:Häät

1) Jos toinen vihittävistä on portugalilainen

2) Jos molemmat vihittävät ovat ulkomaalaisia, niin toisella on oltava pysyvä oleskelulupa Portugaliin.

Portugalissa tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat ja niistä vaadittavat käännökset on selvitettävä vihkijäviranomaiselta.

Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Portugalissa asuva suomalainen saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta, missä hän oli viimeksi Suomessa kirjoilla.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Portugalissa solmittu avioliitto pitää ilmoittaa Suomen väestörekisteriin. Avioliiton rekisteröintilomakkeen saa suurlähetystöstä. Lomake palautetaan täytettynä suurlähetystöön, mukaan on liitettävä aito avioliittotodistus, apostille -todistus (aposição da apostila), jonka myöntää Procuradoria-Geral da República , kopiot aviopuolisoiden passista sekä virallisen kielenkääntäjän tekemät käännökset joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos asiakirjat ovat antomaan kielellä. Jos vihkimisen myötä sukunimi muuttuu, on haettava uutta passia.

Lisätietoja avioliiton solmimisesta ulkomailla

Portugalin Suomen suurlähetystö
Unioninkatu 22
FI-00130 Helsinki
Puh. +358 (0)9 682 43 70,
+358 (0)9 682 43 718 (konsuliasiat)
Fax +358 (0)9 66 35 50
Sähköposti:emb.port@portugali.fi

Rekisteröity parisuhde

Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) tuli voimaan 1. maaliskuuta 2002. Lain mukaan samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä parisuhteensa Suomessa. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että ainakin toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa, tai että kummallakin osapuolella on rekisteröintiä välittömästi edeltäneen kahden vuoden ajan ollut asuinpaikka Suomessa.

Rekisteröidyn parisuhteen voi solmia kaksi samaan sukupuoleen kuuluvaa, joista kumpikin on täyttänyt 18 vuotta ja joista kumpikaan ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa. Parisuhteen rekisteröinti ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Kumpikin osapuoli säilyttää sen sukunimen, joka hänellä oli rekisteröinnin tapahtuessa.

Parisuhteen rekisteröinnillä on samanlaiset taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei erikseen toisin säädetä.

Parisuhteen rekisteröinnin toimittaa siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettu viranomainen: maistraatin henkikirjoittaja tai käräjäoikeuden laamanni tai käräjätuomari.

Rekisteröity parisuhde voidaan purkaa tuomioistuimen päätöksellä ja siinä sovelletaan avioeroa koskevia säännöksiä.

Parisuhdelain mukaan kahden samaa sukupuolta olevan rekisteröity parisuhde, joka on rekisteröity vieraassa valtiossa, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa rekisteröinti toimitettiin.

Väestörekisteri-ilmoitukset

Väestörekisterikeskus pitää yllä rekisteriä kaikista Suomen kansalaisista. Väestörekisterikeskukseen on rekisteröity sekä Suomessa että ulkomailla (poissaolevina) asuvat Suomen kansalaiset. Lain mukaan väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot tulee myös ulkomailla oleskelevan osalta pitää ajan tasalla, olkoonpa oleskelu ulkomailla tilapäistä tai pysyvää. Laki edellyttää henkilöltä itseltään tiettyä aktiivisuutta rekisteritietojen antamisessa.

Edustusto välittää seuraavia tietoja väestötietojärjestelmään:

 • Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta
 • Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta
 • Ilmoitus ulkomaan kansalaisuuden saamisesta
 • Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta
 • Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoiteilmoitus
 • Maastamuuttoilmoitus silloin, kun se tehdään ulkomailla.

Ulkomaiseen todistukseen on liitettävä apostille -todistus sekä virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoja

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot