Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Lissabon: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 3/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 3/2014

Den finländska välfärdsstaten stod i centrum för debatten under veckan. Så var fallet vid regeringens framtidsseminarium, vid näringsministerns ryggradsseminarium och i den socialdemokratiska diskussionen inför partikongressen i vår.

Farlig negativism

Regeringen samlades i början av veckan till en inofficiell framtidsdiskussion som inleddes av fyra inbjudna experter representerande olika områden. Enligt statsministern hade man bland annat kommit fram till att det i Finland råder ett klimat präglat av negativism. Så fort någon för fram en ny idé eller en ny tanke skjuts den omedelbart ner, beklagade sig Jyrki Katainen (Saml.). Finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) berättade att de slutna diskussionerna i hög grad rört välfärdsstaten, förändringarna på arbetsmarknaden och det minskande antalet medklassarbetsplatser.

Ryggradsseminarium om industrin

Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) inbjöd under veckan till ett seminarium om den finländska industrins framtid. När president Sauli Niinistö inledde seminariet förklarade han att den offentliga sektorn i Finland är störst i världen - 58 procent - och som sådan ohållbar. Han kritiserade också statsmaktens produktivitetsprogram och ansåg att den minskat servicen mer än byråkratin. Flera övriga talare var inne på liknande linjer och hävdade att den offentliga sektorn inte längre kan räddas, att den offentliga makten förstenats och saknar förmåga att förnyas. Frågan om det är bättre att betala högre löner för avanserade produkter eller försöka sänka lönekostnaderna besvarades med att vad som behövs är innovationer och värdekedjor samt passion.
I efterdyningarna efter seminariet protesterade många ekonomister mot uppgifterna om den offentliga sektorns storlek. Dels är det svårt att jämföra olika länder, dels spelar sektorns storlek liten roll, hävdades det.

Finland köper pansarvagnar

Finland förnyar sina pansarvagnar genom att ersätta tyska Leopard 2A4 vagnar med 2A6 vagnar. Försvarsmakten köper 100 litet begagnade pansarvagnar från Holland. Vagnarna levereras under åren 2015 - 2019.

Försvarssamarbete med Sverige

Finlands och Sveriges försvarsministrar Carl Haglund (Sfp) och Karin Enström (M) meddelade under veckan att de följer upp statschefernas initiativ från Folk och Försvars seminarium i Sälen veckan innan (Se tidigare Debatt i Finland). Ministrarna kommer under våren att utarbeta ett konkret arbetsprogram. Enligt Haglund finns goda samarbetsmmöjligheter inom sjöstridskrafterna och inom Natos snabbinsatsstyrkor. Han pekade också på möjligheter att fördjupa utbildningssamarbetet och det operativa samarbetet för landstridskrafternas del. Till detta kommer ännu logistik, forskning, luftövervakning och personalutbyte.

Tvångssammanslagningsparagrafen godkänd

Regeringen nådde under veckan slutlig enighet om det nya lagförslaget som skall möjliggöra tvångssammanslagning av kommuner i storstadsområden (Se tidigare Debatt i Finland). Lagförslaget sänds nu på remiss. Avsikten är att lagen träder ikraft i sommar.

Fortsatt debatt inom Sdp

Partiledare Jutta Urpilainen meddelade under veckan att Socialdemokraterna inleder arbetet på ett nytt principprogram. Hon beklagade sig över att socialdemokratin och fackföreningsrörlsen förlorat inititiven i samhällsdebatten till högerkrafterna. Hon efterlyste nytänkande om synen på välfärdsstaten som blivit för dyr att upprätthålla i sin nuvarande form. Det gäller, enligt henne, att ge individen större möjlighet till val och ansvar utan att luckra upp trygghetsnätverken.

Samtidigt fortsatte diskussionen om partiledaren inför vårens partikongress. Ordföranden för tjänstemannafacket Pro Antti Rinne som väntas ställa upp mot Urpilainen fortsatte att kritisera partiets politik som, enligt honom, kännetecknas av att man säger ett och gör ett annat. Vi talar om att försvara rättvisa och arbetsplatser men gör det inte, sade Rinne.

Skriv ut

Uppdaterat 21.1.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter