Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Lissabon: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 20/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé. 

Vecka 20

Uppföljningen efter socialdemokraternas ordförandeval och det förestående valet av ny partiledare för Samlingspartiet dominerade debatten under veckan. Natorelationen kom igen upp inför och vid Sfp:s partikongress.

Rinne uppträdde försonande

Antti Rinne som tagit över som ordförande för Socialdemokraterna efter Jutta Urpilainen var som ny partiledare under veckan föremål för stort intrreesse. Strax efter valet uppträdde han med övriga partiledare i en tv-debatt inför valet till Europaparlamentet. Media ansåg hans uppträdande mycket resonligt i jämförelse med hans uttalanden i samband med kampanjen inför ordförandevalet inom Sdp. Kritiken mot ekonomiska inbesparingar och kraven på stimulansåtgärder var nu klart mindre framträdandende. Likanande tongångar präglade även Rinnes inledande Eriksgata på partifältet. Själv motiverade han detta med att han nu reser runt för att samla uppfattningar och testa opinioner.

Risikko öppnade för stimulans

Socialminister Paula Risikko som tävlar om ordförandeposten i Samlingspartiet efter Jyrki Katainen kom under veckan med ett ekonomiskt uttalande som skiljer ut henne från den nuvarande regeringhen och sina konkurrenter om parttiledarposten i partiet. Risikko förklarade att hon är villig att diskutera ett stimulanspaket för den finska ekonomin om det inte äventyrar lånebetalning eller klassificering.

Socialdemokraternas nya ordförande Antti Rinne har föreslagit att man i kommande regeringsförhandlingar skulle satsa mer pengar på att stimulera tillväxten. Han får nu för första gången gehör för sitt krav.

Försvar för NSA-samarbete

Försvarsminister Carl Haglund (Sfp) försvaradse under veckan samarbetet mellan det finländska försvarets underrättelsetjänsts samarbete med amerikanska NSA. Frågan blev aktuell i samband med Glenn Greenwalds bok som behandlar Edward Snowdens läckage. Enligt Haglund är samarbetet viktigt fför att Finland skall kunna bilda sig en helhetsbild och få möjliga förhandsvarningar. Det senaste avtalet om underrättelsesamarbete mellan USA och Finland har undertecknats av Hillary Clinton och Erkki Tuomioja år 2012.

Sfp vill ha Natobeslut

Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund efterlyser en seriös debatt om Finlands relation till Nato. Han lade upp för att hans parti tar ställning till frågan om medlemskap vid partikongressen om ett år. Själv sade sig Haglund beredd att stöda ett medlemskap om en omröstning förrättades nu. Enligt honom har Sovjetunionens agerande i Ukraina fört Finland och Sverige närmare Nato, vilket knappast varit Sovjetunionens avsikt.

Svenska språket debatterades

Sannfinländarna blev i praktiken ensamma om kravet på att slopa den obligatoriska undervisningen i svenska i finskspråkiga grundskolor när medborgarinitiativet i saken kom upp för remissdebatt i riksdagen. Från höger till vänstern försvarades undervisningen i svenska och flerta riksdagsledamöter höll sina anföranden i plenum på svenska.

Pensionsreform i sikte

Tjänstemannacentralen STTK kom under veckan ut med en klar signal om beredskap att höja pensionsåldern. Flera försök under de senaste åren har strandat på motstånd från Socialdemokraterna och fackförbunden. Traditionsenligt görs alla ändringar i pensionssystemet via trepartysförhandlingar mellan arbetsgivartna, arbetstagarna och statsmakten. Det har länge förelegat enighet om behovet att förlänga arbetskarriärerna men stor oenighet har rått ifråga om en höjning av pensionsåldern. Nu signalerade STTK beredskap att på vissa villkor acceptera en höjd pensionsålder. Detta tolokades omedelbart som en öppning som innan årets slut kan bjuda på en bredare uppgörelse.

Skriv ut

Uppdaterat 20.5.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter