Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Lissabon: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 26-27/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 26 och 27

Regeringsomläggningen som formellt handlar om bildandet av en ny regering slutfördes efter midsommar och Alexander Stubbs (Saml.) regering riktar nu in sig på att regera de tio månader som återstår till riksdagsvalet nästa vår. Omläggningen gick förhållandevis smärtfritt och Socialdemokraternas nya partiledare Antti Rinne gavs en profileringsmöjlighet samtidigt som Samlingspartiet fick igenom en del skattelättnader.

Ny regering

Alexander Stubbs (Saml.) fempartiregering inledde efter midsommaren sitt arbete. Den nya regeringens program innebär bland annat skattelättnader för 410 miljoner euro för personer som förtjänar mindre än 5800 euro i månaden. 600 miljoner brukas till stimulansåtgärder inom till exempel byggnadsbranschen. Den så kallade windfallskatten tas inte i bruk. Trafiksatsningar görs på närtåg, metro och spårvagn i huvudstadsregionen och Tammerfors. Samfundsskatten lindras för cirka 150 miljoner euro. Universitetens anslag utökas. Barnfamiljer med låga inkomster får skatteavdrag. Pensionärer inom de tre lägsta inkomstgrupperna får fullständiga indexjusteringar.

Överenskommelse om social- och sjukvårdsreformen

Strax efter den ombildade regeringens tillkomst nåddes enighet om den social- och sjukvårdsreform som varit föremål för svåra motsättningar under Jyrki Katainens hela regeringstid. En principell uppgörelse med oppositionspartierna nåddes redan i våras (Se tidigare Debatt i Finland) men först nu blev den slutliga uppgörelsen klar.

Ansvaret för servicen faller i framtiden på fem social- och hälsovårdsområden som beslutar om hur servicen produceras och genomförs. Områdena blir samkommuner där kommunerna samarbetar. Ett område omfattar i snitt cirka 60 kommuner.

Närservicen tryggas så att hårda villkor uppställs mot centralisering. Modellen bygger på att organisationsansvaret skiljs från produktionsansvaret, vilket innebär att konkurrensutsättning inte är nödvändig.

Sdp:s stöd sjunker

Socialdemokraternas stöd sjunker fortsättningsvis enligt en mätning som Taloustutkimus gjort för rundradiobolaget Yles nyheter. Partiets stöd noterades till 14,8 procent. Samlingspartiet toppade med 20,3 procent, följt av Centern med 19,5 procent. Sannfinländarna noterades för 17,9 procent. Den största ökningen stod Vänsterförbundet för med ett stöd på 9,3 procent.

Stubb och Rinne vädjade för könsneutralitet

Såväl Samlingspartiledaren Alexander Stubb som Socialdemokraternas partiordförande Antti Rinne har gått ut kraftfullt för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Enligt Rinne handlar det om en jämlikhetsfråga och allas likhet inför lagen, enligt Stubb handlar det om en fråga för makarna som staten inte borde blanda sig i. Frågan avgörs i riksdagen inkommande höst.

Tumult inom kristdemokraterna

Kristdemokraternas ordförande, minister Päivi Räsänen har blivit föremål för kraftig kritik inom partiet. En majoritet inom partistyrelsen har drivit igenom en extra partikongress i syfte att möjliggöra ett partiledarskifte före riksdagsvalet nästa vår. Kritikerna vill se tidigare europarlamentarikern Sari Essayah på partiledarposten istället för Räsänen. Essayah själv vill inte i detta skede ta ställning till en eventuell kandidatur.

Mellanrapport om intrånget på UM:s datasystem

Skyddspolisen och utrikesministeriet har informerat om det intrång som förekommit i ministeriets datasystem. Två olika inträng har ägt rum och det ena betecknas som allvarligt. Intrånget har inneburit att den skyldiga kunnat få tillgång till en rad upplägg som ministeriet gjort inför förhandlingar. Det är möjligt att detta skadat Finlands intressen. Intrången har emellertid inte gällt mer hemligstämplat material. Enligt utrikesminister Erkki Tuomioja är det skedda allvarligt och samma sak gäller ett stort antal EU-länder. En vänligt sinnad makt tipsade om intrånget. Varken ministeriet eller polisen vill säga vilket land som är skyldigt men det sägs att landet/landen ifråga vet att Finland vet, vilket har stor betydelse även om fullständig säkerhet inte kan uppnås.

Kanerva säkerhetspresident

Den mångåriga riksdagsledamoten och tidigare ministern Ilkka Kanerva (Saml.) har valts till president för den europeiska säkerhets- och samasrbetsorganisationen. Han har tidigare varit viceordförande.

.

Skriv ut

Uppdaterat 22.7.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter