Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Lissabon: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 28-29/2014

Början av juli månad förde med sig sedvanlig sommarstiltje i den finländska politiken. Den bröts inte i någon högre utsträckning ens av Arenadebatterna i Björneborgs jazz. Politikernas och medias intresse föreföllhelt koncentrerat på kriserna i Ukraina och Gaza.

Vecka 28 och 29

Finland fick hålla EU:s gränssamarbete

En viss hysteri uppstod i media inför EU:s toppmöte i mitten av juli. Det gjordes gällande att EU höll på att gå in för att frysa gränssamarbetet i samband med skärpningen av sanktionerna mot Ryussland till följd av läget i Ukraina. Finland har hela tiden förhållit sig mycket återhållsamt till alla former av främst ekonomiska och handelspolitiska sanktioner. Dels har regeringen inte trott på deras effekt dels ansett att den drabbar EU-länderna väldigt olika. Nu uttrycktes rädsla för gränssamarbetets del men den visade sig överdriven och frågan avfördes från statsministrarnas dagordning.

Ärkebiskopen bad om ursäkt av sexuella minoriteter

Den finländska evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Kari Mäkinen har bett om ursäkt för att både samhället och kyrkan bemött de sexuella minoriteterna grymt. När man tänker på hur de stötts ut och bemötts under årtionden och hur så fortsättningsvis sker tycker jag att det är på sin plats att be om ursäkt, sade ärkebiskopen. Hans utspel väckte starkt stöd från många präster och församlingsmedlemmar men också mothugg från konservativa grupper inom kyrkan. Mäkinens uttalande innebär ännu inte att kyrkan skulle vara redo att godkänna könsneutrala äktenskap men bedölmdes som ett steg i den riktningen.

Kritik mot socialreformen

Svenska folkpartiets ordförande forsvarsminister Carl Haglund vållade i början av juli en viss uppståndelse när han i en tidningsintervju betecknade den kompromiss om social- och hälsovårdsreformen (se tidigare Debatt i Finland) som efter en svår process gjorts mellan regerings- och oppositionspartierna som misslyckad. Hans kritik tog fasta på att reformen nu ger organisationsmodellen cemeneterar de offentliga tjänsterna och inte ger utrymme för privat serviceproduktion. Haglunds uttalande väckte omedelbart starka reaktioner inom övriga partier. Samlingspartiets nyutnämnda social- och hälsovårdsminister antog att Haglund inte satt sig in i reformen tillräckligt. Enligt statsminister Alexander Stubb (Saml.) föreligger ingen risk för regeringskris.

Sexköp förbjuds inte helt

Regeringen kommer inte att lägga fram förslag om att helt förbjuda sexköp. Justitieminister Anna-Maja Henriksson har givit upp sina försök att övertyga hela regeringen om behovet av att införa totalförbud enligt svensk modell. En arbetsgrupp som ministeriet tillsatt var för totalförbud men inom regeringen är många rädda för att en sådan lösning skulle pressa prostitutionen under jorden och öka säkerhetsriskerna för utövarna. Nu går regeringen in för att skärpa den nuvarande lagstiftningen i form av strängare straff i fall det funnits skäl att misstänka människomissbruk eller häleri.

Niinistös popularitet har ökat

President Sauli Niinistös popularitet har ökat. Enligt TNS Gallups opinionsmätning för Helsingin Sanomat är merparten av finländarna tillfreds med Niinistö. Nära åttio procent är nöjda eller rätt nöjda med presidenten. I maj var motsvarande resultat drygt sextio procent. Alltsedan år 2012 har Niinistös popularitet stigit stadigt.


Skriv ut

Uppdaterat 22.7.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter