Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Lissabon: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 40/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 40

Slutet av september bjöd på utrikespolitiska bedömningar av Ryssland och litet Natodebatt, Samlingspartiet fick ny partisekreterare och dysterheten i ekonomin fortsatte.

Finland hade fel om Ryssland

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) förklarade under veckan i ett tal i Berlin vid Körberstiftelsen att Finlands förväntningar beträffande Ryssland under 1990-talet var helt felaktiga. Enligt Stubb trodde Finland och EU att Ryssland skulle utvecklas till en likadan europeisk stat som övriga stater. Uppfattningen bottnade delvis i idealism, delvis i bristande kunskaper om ryssarna. Stubb hävdade att Ryssland inte vill ta emot rekommendationer utan själv ge sådana.

Trots detta får man inte ge upp hoppet men förhålla sig allvarligt till Rysslands agressioner och söka nå resultat genom långsiktig diplomati och seg förhandlingsvilja, sade statsministern.

Hans tal väckte omedelbart reaktioner, det betecknades som amerikanskt och flygande formulerat. Flera sakkunniga frågade sig var Finlands linje kommer in i sammanhanget och en del hävdade att det ingalunda var någon allmän uppfattning att Ryssland skulle utvecklas till en västerländsk demokrati.

Natoformulering väckte debatt

En enskild mening i en tjänstemannaanalys uppgjord inom utrikesministeriet väckte under veckan stor uppmärksamhet. Formuleringen ett "Natomedlemskap skulle på många sätt klargöra Finlands ställning" tolkades av flera media som ett försök från tjänstemännens sida att driva på ett medlemskap. Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) fann formuleringen dålig och oöverlagd och ifrågasatte allmänt om det är tjänstemännens sak att syssla med politiska visioner. Statssekreterare Peter Stenlund förnekade att ministeriets tjänstemannaledning skulle arbeta för Natomedlemskap och manade till att läsa hela analysen och inte den enskilda meningen. Texten är till sin karaktär begrundande och tar upp olika alternativ mot bakgrunden av frågor som i alla fall kommer upp. Enligt analysen består Finlands säkerhet också framöver av landets egna försvarsförmåga, internationellt samarbete och många icke-militära faktorer.

Svag ekonomisk utveckling

Finländarnas förtroende för ekonomin låg i september på den lägsta nivån på flera år, framgår det ur Statistikcentralens färska mätningar. Konsumenternas situation uppfattas som besvärlig då arbetslösheten ökar och ekonomin inte växer. Till detta kommer skattehöjningar och sänkt köpkraft, vilket i sin tur inverkar på tillväxten.

Även företagens förtroende för ekonomin minskade i september, enligt Finlands näringslivs rundfråga till företagen. Den största minskningen kom fram inom servicesektorn och speciellt inom minuthandeln.

Tre A består

Kreditvärderingsinstitutet Moody´s avstod under veckan från att komma med någon ny värdering av Finlands ekonomi. Sålunda kvarstår institutets tidigare klassificering det vill säga tre A.

Mera pengar till försvaret

Den parlamentariska grupp som följer försvaret har nått brett samförstånd om att försvarets budgetanslag under kommande år måste höjas. Gruppen som arbetat under riksdagsledamot Ilkka Kanervas (Saml.) ledning meddelade under veckan att den var nästan enig om att försvarets anslag stegvis bör höjas med cirka 150 miljoner euro.

Vänsterförbundet anmälde avvikande åsikt och De gröna gjorde ett uttalande till protokollet.

Försvarsminister Carl Haglund (Sfp) förklarade att det äär lätt att som försvarsminister dela gruppens uppfattning. Han pekade på stora anskaffningsbehov under 2020-talet då både marinen och flyget måste förnyas.

Tvist om fiskeavgifter

Regeringspartierna är djupt oeniga om fiskeavgifterna. Beredningen av den nya fiskelagen har stoppat upp då Socialdemokraterna kräver att pensionärerna fortsättningsvis skall vara befriade från avgift. Samlingspartiet önskar en generell avgift för alla. Lantbruksminister Petteri Orpos (Saml.) erbjöd en kompromiss som skulle ha bevarat nu 65 år fyllda befriade från avgiften men infört den för senare årsklasser. Detta accepterade Sdp inte och dödläge uppstod.

Arve partisekreterare

Samlingspartiets partifullmäktige har enhälligt valt kommunalpolitikerna Minna Arve, 40, från Åbo till ny partisekreterare för en tvåårsperiod. 

Skriv ut

Uppdaterat 8.10.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter