Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Lissabon: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 22.4.2016

Kultaisilla viisumeilla sijoituksia Portugaliin

Kultaisten viisumien myöntämisperusteita EU-maiden ulkopuolisille sijoittajille uusittiin vuonna 2015. Muutoksen pohjalla ovat aikaisemmat korruptiotapaukset, minkä vuoksi myöntämisprosessin valvontaa samalla tiukennettiin.

Oleskelulupia on myönnetty pääasiassa kiinalaisille, jotka näkevät Portugalin sillanpäänä Eurooppaan. Kultaiset viisumit ovat tuoneet maahan sijoituksia yhteensä 1,7 miljardin euron arvosta.

Ohjelma on elävöittänyt erityisesti kiinteistömarkkinoita. Sopeutusohjelman läpikäyneessä Portugalissa oli useita asumattomia taloja, jotka on saatu myydyksi sekä raunioituneita rakennuksia, joita on ryhdytty kunnostamaan. Kultaisten viisumeiden avulla ei ole kuitenkaan onnistuttu luomaan uusia työpaikkoja.

Portugalin hallitus päätti vuonna 2012 lanseerata "kultaisten viisumien" ohjelman investointien houkuttelemiseksi EU:n ulkopuolelta. Vuonna 2014 ilmenneiden korruptioepäilyiden vuoksi kultaisten viisumien myöntämisperusteita uusittiin vuoden 2015 lopulla. Skandaalista huolimatta Portugali ei halunnut luopua ohjelmasta. Silloinen sisäministeri Miguel Macedo joutui kuitenkin eroamaan tehtävistään jupakan vuoksi.

Millä perustein kultaisen viisumin voi saada?

Säännöt kultaisen viisumin saamiseksi eivät ole muuttuneet merkittävästi, mutta uudistuksen myötä oleskeluluvan voi saada myös tukemalla tutkimus- ja kulttuuritoimintaa. Vanhojen kiinteistöjen hankkiminen uusien sijaan alentaa vaadittavan sijoituksen suuruutta. Uusien sääntöjen mukaan kultaisen viisumin voi saada seuraavilla tavoilla:

1.            Kiinteistösijoitukset:

a.            Yli 500 000 euron sijoitus

b.            Yli 350 000 euron sijoitus sellaisiin kiinteistöihin, jotka ovat yli 30 vuotta vanhoja tai sijaitsevat kaupunkiuudistusalueilla.

2.            Pääomasijoitukset:

a.            Yli 1 000 000 euron varojen siirto

b.            Yli 350 000 euron varojen siirto tutkimustoimintaan

c.             Yli 250 000 euron varojen siirto taide- tai kulttuuritoimintaan

d.            Yli 500 000 euron varojen siirto pienien tai keskisuurien yritysten pääomittamiseen

3.            Työpaikkojen luominen: vähintään 10 työpaikan luominen

Oleskelulupa myönnetään aluksi vuodeksi, minkä jälkeen se on uusittavissa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kultaisen viisumin haltijan täytyy pitää sijoituksensa vähintään viisi vuotta, minkä jälkeen voi hakea pysyvää oleskelulupaa. Kansalaisuutta voi hakea kuuden vuoden jälkeen. Asumista Portugalissa ei sen sijaan vaadita, vaan seitsemän päivän oleskelu vuodessa riittää.

Portugalin maahanmuuttoviranomaisten (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF) tilasto kultaisista viisumeista.
Portugalin maahanmuuttoviranomaisten (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF) tilasto kultaisista viisumeista.

Kultaisia viisumeja on myönnetty 1,7 miljardin euron arvosta

Portugali on myöntänyt yhteensä 2853 kultaista viisumia tammikuuhun 2016 mennessä. Pääosa kultaisten viisumeiden hankkijoista on kiinalaisia (2248). Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat ryhmät ovat brasilialaiset (110) ja venäläiset (99). Myös eteläafrikkalaiset (75) ja libanonilaiset (44) pääsevät viiden suurimman ryhmän joukkoon.

Kultaiset viisumit ovat tuoneet Portugaliin sijoituksia yhteensä noin 1,7 miljardin euron arvosta. Valtaosa tästä summasta, yhteensä 1,5 miljardia euroa, on mennyt kiinteistömarkkinoille. Vain noin 150 oleskelulupaa on myönnetty pääomasiirtojen vuoksi ja ainoastaan 5 oleskelulupaa työpaikkojen luomisen vuoksi.

Sijoitusten houkutteleminen on tärkeää portugalilaisille

Portugalilaiset pitävät kultaisten viisumien ohjelmaa yhtenä tärkeänä keinona houkutella lisää sijoituksia maahan. Ohjelman myötä erityisesti kiinteistömarkkinat ovat saaneet uutta puhtia. Sopeutusohjelman aikana myymättä jääneitä asuntoja on saatu kaupaksi, ja myös hylätyt ja rappioituneet rakennukset on saatu ohjelman piiriin pienemmällä lähtösijoituksella. Kiinalaiset ovatkin kunnostaneet rakennuksia myytäviksi asunnoiksi.

Työpaikkojen luomisessa kultaisten viisumien ohjelma ei sen sijaan ole onnistunut. Korruptioskandaaleista huolimatta kultaisten viisumien ohjelma on kuitenkin edelleen voimissaan, ja sen odotetaan houkuttelevan ihmisiä sijoittamaan Portugaliin myös tulevaisuudessa.

Tulosta

Päivitetty 22.4.2016


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot