Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maahantuloluvat - Suomen suurlähetystö, Lissabon : Palvelut : Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat

Suomi ja Portugali kuuluvat Schengen-maihin, joiden kansalaiset voivat liikkua

Asiakaspalvelu

Puh. +351-21-393 3040
Fax: +351-21-390 4758

Sähköposti: sanomat.lis@formin.fi

Asiakaspalvelu: ma-pe 9-12

Päivystys:  konsulipäivystys virka-ajan ulkopuolella numerossa +358-9-1605 5555

Aikaero Suomeen: -2h

Schengen- ja EU- ja ETA-maiden alueilla vapaasti. Matkustajan on kuitenkin pidettävä mukanaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa eli passia tai henkilökorttia. Jäädessään yli kolmeksi kuukaudeksi johonkin jäsenvaltioon, henkilö tarvitsee Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen.

EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien oikeus maahantuloon ja työntekoon Suomessa

Portugalilaiset, muut EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat voivat oleskella, opiskella ja tehdä vapaasti työtä Suomessa enintään kolme kuukautta. Tämän jälkeen heidän on täytettävä Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus asuinpaikkakunnan poliisilaitoksella. Poliisi rekisteröi EU-kansalaisen ja heihin rinnastettavien oleskeluoikeuden ulkomaalaisrekisteriin ja antaa tekemästään rekisterimerkinnästä rekisteröintitodistuksen.

Muut kuin EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat; Maahantulo Suomeen

Suomeen tuloa varten viisumia eivät tarvitse1) ulkomaalaiset, joilla on jonkin Schengenin sopimuspuolen myöntämä voimassa oleva oleskelulupa eikä 2) viisumivapaiden maiden luettelossa mainittujen valtioiden kansalaiset 3) tai Portugalin viranomaisten myöntämä maahan jäämisoikeus (autorização de permanência), jos heillä on hyväksyttävä matkustusasiakirja.

Edellä mainitut voivat liikkua vapaasti turistina Schengen-maiden alueella 90 vuorokauden ajan, kuitenkin Schengenin sopimuksen mukaisten yleisten maahantuloedellytysten tulee toteutua.

Ulkomaalaisen on pidettävä matkustaessaan mukanaan voimassa olevaa matkustusasiakirjaa ja Schengen-valtion myöntämää oleskelulupaa.

Viisumi (Schengen)

Viisumivelvollisen ulkomaalaisen tulee hakea viisumi pääsääntöisesti Schengen-alueen ulkopuolelta ennen alueelle saapumista.

Schengen-viisumilla Schengen-alueelle saapunut matkailija voi liikkua alueen sisäpuolella viisumin voimassaoloajan. Vaikka Schengen-alueen sisärajoilla ei ole tarkastuksia, on viisumivelvollisella oltava passi tai muu hyväksytty matkustusasiakirja sekä Schengen-viisumi tai Schengen-maan oleskelulupa hänen liikkuessaan Schengen-alueella.

Schengenin sopimusta soveltavat Suomen lisäksi seuraavat valtiot: EU-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. ETA-maat: EU-maiden lisäksi Islanti, Norja ja Liechtenstein.

Muut kuin EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat:Oleskelulupa, työntekijän oleskelulupa

Se joka haluaa tulla Suomeen ja asettua asumaan yhdessä Suomessa olevan perheenjäsenensä kanssa, tarvitsee oleskeluluvan.

Muut ulkomaalaiset työntekijät kuin EU-kansalaiset ja heihin rinnastettavat tarvitsevat Suomessa työskentelyä varten työntekijän oleskeluluvan. Turistina viisumilla tai viisumivapaasti Suomeen tullut ulkomaalainen ei saa tehdä Suomessa ansiotyötä, vaan hänen on hankittava oleskelulupa.

Muut ulkomaalaiset, jota oleskelevat laillisesti Portugalissa, voivat hakea Suomen määräaikaista oleskelulupaa ja työntekijän oleskelulupaa joko henkilökohtaisesti Lissabonin suurlähetystöstä tai kotimaassaan olevasta Suomen suurlähetystöstä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 3.5.2011


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot