Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 51/2013 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 51/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 51

Veckan före jul präglades som vanligt av riksdagens slutbehandling av och omröstningar om nästa års budget. Den präglades av tidvis skatrpa debatter om det ekonomiska läget samt regeringens strukturpaket (Se tidigare Debatt i Finlöand). Veckan förde också med sig en nyhet på varvsfronten samt ett väntat genombrott i förhandlingarna om ett nytt kärnkraftverk. Centern fortsatte att dominera opionsmätningarna.

Staten köpte Aker Arctic

Finska staten köper majoriteten av det arktiska specialbolaget Aker Arctic för knappt tio miljoner euro. Köpet motiverades med att bolaget representerar en strategiskt central del av finländskt arktiskt kunnande. Samtidigt som Finland slår vakt om kunnandet stärker det den tidigare ägarens STX Finlands finansiering. STX har haft stora problem som gjort att bolagets varv gått miste om en rad fartygsbyggen (Se tidigare Debatt i Finland).

Centern leder stort

Centern fortsätter att toppa opinionsmätningarna och ökar sitt försprång till följande partier. Enligt TNS Gallups nya mätning för Helsingin Sanomat skulle partiet i ett val i december ha fått 23 procent av rösterna. För övriga större partiers del fördelades stödet så att Samlingspartiet fick 18, Sannfinländarna 17,5 och Socialdemokraterna 16,7 procent.

Bland de mindre partierna noterades både De gröna och Vänsterförbundet för 7,9 procent medan Svenska folkpartiets procenttal var 4,4 och Kristdemokraternas 3,3.

Social- och hälsoreformen avancerade

Arbetet med den omfattande reformen av hälso-, sjukvårds- och socialarbetet tog ett steg framåt då en expertgrupp publicerade ett nytt förslag till struktur. Förslaget går som planerat ut på att bygga upp den framtida servicen på enheter med över 50 000 invånare. Om detta förefaller de flesta eniga. Problemen börjar när det gäller planerna på att ge mindre enheter med minst 20 000 invånare rätt till begränsad service. Andra problem gäller frågan om beslutanderätten som regeringen vill ge ansvarskommuner, i praktien centralorter. Hur detta kan genomföras med hänsyn till grundlagens skrivningar om kommunalt själstyre har visat sig vara synnerligen komplicerat.

Förslaget skall ännu remissbehandlas varefter regeringen avlåter sitt slutliga förslag under våren.

Rosatom bygger kraftverk

Det finländska bolaget Fennovoima har nu ingått ett avtal med det ryska bolaget Rosatom om bygge av ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten. I överenskommelsen ingår förutom leveransen av kraftverket också att Rosatom skaffar nödvändig utomstående finansiering. När totalkostnaderna väntas ligga mellan fyra och sex miljarder euro räknar parterna med att det behövs nära fyra miljarder utomstående kapital.

Det är ännu inte helt klart att kraftverket byggs. De 47 finländska intressenterna bör få fram cirka en miljards euro. Därtill kommer frågan om riksdagens tidigare principbeslut gäller när reaktortypen ändrats (Se tidigare Debatt i Finland) samt frågan om slutförvaringen av kärnavfallet.

Förslag om kilometeravgift

En av trafikministeriet tillsatt arbetsgrupp under ledning av oljebolaget Shells styrelseordförande Jorma Ollila lade före jul fram förslag om att lägga om beskattningen på bilar. Förslaget går ut på att istället för fordionsskatt och årsavgifter införa kilmoterskatt. Tanken är att via satellit följa samtliga bilars körning och på den basen bära upp skatt som kunde vara olika i olika delar av landet beroende på förekomsten av fungerande kollektivtrafik. Förslaget motiveras med rättvisa, miljöhänsyn och motverkande av rusning.

Kilometerskatteförslaget väckte omedelbar kritik främst för att systemet kunde möjliggöra övervakning av medborgarnas rörelser.

Inga beslut har ännu fattats i frågan som väntas vålla hård debatt.
 

Skriv ut

Uppdaterat 23.12.2013


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter