Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 2/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 2/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 2/2014

Partiledare Jutta Urpilainens ställning inom Socialdemokraterna och stämningarna inom partiet var under veckan föremål för stort medialt intresse. Urpilainen väntas få en utmanare vid vårens partikongress men hennes chanser att sitta kvar betecknas allmänt som goda. I slutet av veckan kom nya besked om fördjupat försvarssamarbete med Sverige.

Finskt-svenskt fördjupat försvarssamarbete

President Sauli Niinistö och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt uttalade sig med kraft för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige när de framträdde vid Folk och Försvars konferens i Sälen i Sverige.

Niinistö talade för tätare samarbete kring försvarsmaterial och försvarsförmåga samt mellan försvarsindustrierna. Reinfeldt framhöll att det finns beredskap till samasrbete på nya områden för att förbättra försvarens verksamhetsförutsättningar.
Ingendera landet ser Natomedlemskap som aktuellt.

Partiledarkamp inom Sdp

Flera media tog under veckan upp läget inom Socialdemokraterna som länge kämpat med vikande opinionssiffror. Ordföranden för tjänstemannafacket Pro Antti Rinne har lovat meddela i början av februari om han utmanar partiledare Jutta Urpilainen vid partikongressen senare i vår.

Läget inom partiet är komplicerat och Urpilainen har inte någon entydig uppbackning från distrikten. Kritiken har närmast gällt regeringspolitiken och främst den sänkta företagsskatten och det uteblivna stödet till varvsindustrin (Se tidigare Debatt i Finland). Trots detta ses Rinnes chanser i dagsläget som rätt små då han inte anses tillräckligt känd inom partiorganisationen.

Jutta Urpilainen har välkomnat Rinnes eventuella kandidatur och en bra debatt om partiets linje och politik.

Enighet om tvångssammanslagning av kommuner

Regeringen har nått enighet om att lagstifta om möjlighet att tvångssammanslå kommuner. Idag är detta möjligt endast om en kommun inte klarar av sin ekonomi.

Nu skall tvång kunna tillämpas också i områden med minst 100 000 invånare om minst 40 procent arbetar i en grannkommun om en betydande del av invånarna arbetar i en annan kommun, om tätorten sträcker sig över kommungränsen om segregation förekommer och bostadsmarknaden är osund. Om fyra av dessa kriterier uppfylls och en majoritet i hela området i en folkomröstning röstat ja kan regeringen tvinga ihop kommunerna ifall lagförslaget godkänns av riksdagen. I praktiken handlar lagen om Finlands tio största städer utanför huvudstadsregionen som skall få en egen metropolförvaltning.

Oppositionen motsätter sig förslaget.

Barnombudsmannen avgår

Den tidigare centerpolitikern Maria Kaisa Aula som verkat som Barnombudsman sedan 2005 sade under veckan upp sig. Orsaken är den överbelastning arbetet medfört. Enligt Aula är ombudsmannens kansli klart underbemannat och inga nyanstyällningar i sikte trots många påstötar till regeringen.

Förtroende för president och media

Finländarna har stort förtroende för presidentinstitutionen. Enligt TNS Gallups mätning för kommunsektorns utvecklingsstiftelse hyser 70 procent förtroende för presidenten medan 54 procent hyser förtroende för media. För riksdagen har 43 procent förtroende.

Sämst klarade sig de kommunala beslutsfattarna, företagen och arbetsgivarna.

Finländare fick toppost inom banktillsyn

Biträdande direktören för finansinspektionen Jukka Vesala har utsetts till direktör vid den europeiska centralbankens nya banktillsyn. Vesala leder den enhet som övervakar inspektionen av de mindre bankerna i euroländerna.

Skriv ut

Uppdaterat 14.1.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter