Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 4/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 4/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 4/2014

Det blev under veckan klart att åtminstone tre av ministrarna i den nuvarande sexpartiregeringen kandiderar i EU-parlamentsvalet. Ett visst närmande kunde noteras i den eldfängda debatten om kommunreformen. Därtill tycks fackcentralerna vara oeniga om skattepolitiken.

Facklig oenighet om skatter

Akademikercentralen Akavas ordförande Sture Fjäder uttalade sig under veckan för sänkta löneskatter, ökande inkomstskillnader och ett mindre utbyggt välfärdssamhälle.

Han mötte ingen förståelse hos de övriga fackliga centralorganisationerna. Tjänstemannacentralens ordförande Antti Palola varnade för att skattelättnader medför nedskärningar i statens budget vilket drabbar människor med låga inkomster. Han varnade också för att föra över skatterna till konsumtionen. Fackcentralen FFC:s (finska LO) viceordförande Matti Huutola såg heller inga skäl för någon skatteomläggning utan efterlyste politik för tillväxt.

Rehn eftersträvar inte komissionsordförandeposten

Olli Rehn (C) eftersträvar inte ordförandeposten i EU:s nästa komission. Den liberala gruppen Alde har beslutat föra fram två huvudkandidater Rehn och Guy Verhofstadt. Av dessa eftersträvar Verhofstadt ordförandeposten ochgg Rehn övriga topposter inom EU.

Nordisk stålfusion

Finska Rautaruukki och svenska SSAB går samman. Bakgrunden till fusionen ligger de strukturella förändringarna inom stålindustrin och det vikande priset. Då SSAB:s ägare var mer intresserad av bestämmanderätten i det nya bolaget och de finländska ägarna mer av aktiepris och avkastning nådde man en överenskommelse som placerar huvudkontor och beslutanderätt i Stockholm.

Debatt om statens ägande

Flera ministrar har under den senaste tiden uttalat sig om statens ägande och främst det statsägda bolaget Solidium dit statens ickestrategiska ägande är koncentrerat. Utrikeshandelsminister Alexander Stubb (Saml.) representerar den ena ytterligheten och kulturminister Paavo Arhimäki (Vf) den andra. Enligt Stubb bör politikerna hålla sig så långt borta från företagsvärlden som möjligt medan Arhinmäki gärna upplöste Solidium. Övriga ministrar placerar sig emellan dessa två ståndpunkter och oppositionen pekar med glädje på hur oeniga regeringspartierna är. Minister Pekka Haavisto (Grön) som ansvarar för statens bolag har meddelat att regeringen inom kort kommer att se över ägarpolitiken.

Kommunministern ger efter?

Kommunminister Henna Virkkunen (Saml.) som lett arbetet med den pågående kommunreformen mjukade något upp sina ställningstaganden under veckan samtidigt som hon meddelade om sin kandidatur i vårens val till EU-parlamentet. Virkkunen sade sig nu beredd att se närmare på olika modeller för kommunförvaltning i storstadsregionerna. Hittills har intrycket varit att tvång kommer ifråga om inte frivilliga samgångar sker (Se tidigare Debatt i Finland). Från socialdemokratiskt håll har röster hörts mot bruk av tvång även om partiet gått med på att ha med möjligheten i lagstiftningen. Framförallt i Tammerforsområdet finns intresse för någon form av tvåstegsförvaltning, en modell som Virkkunen nu inte helt avvisar.

I och med Virkkunens kandidatur förefaller det som om två samlingspartiministrar kan lämna regeringen i vår. Alexander Stubb meddelade redan veckan innan om sin kandidatur.

Finland köper Stingerrobotar

Finland har kommit överens om att köpa flera hundra Stingerrobotar från USA. Med köpet ersätter Finland sina tidigare ryskbyggda robotar.

Skriv ut

Uppdaterat 28.1.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter