Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 5/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 5/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 5

Under veckan sparade regeringspartiernas politiker inte på orden när det gällde kommande ekonomiska beslut, men mot slutet av veckan torkade en uppseglande konflikt åtminstone tillfälligt ihop. I övrigt blev det klart att Socialdemokraterna kommer att rösta om sin partiledare senare i vår.

Lånekonflikt inom regeringen

Under veckan seglade något som såg ut som en stor konflikt upp inom Jyrki Katainens (Saml.) sexpartiregering. Socialdemokraternas partiledare, finansminister Jutta Urpilainen förklarade först i en tv-intervju att regeringen borde överväga om det är klokt att hålla fast vid det överenskomna målet att bryta den ökande skuldsättningen under nästa år. Hon byggde senare på sitt resonemang med hänvisningar till ekonomistuttalanden som varnat för att hota den svagt spirande tillväxten.

Urpilainen möttes omedelbart av protester från höger. Ordföranden för riksdagens statsutskott Kimmo Sasi (Saml.) hävdade att målet om skuldsättningen är helt centralt i regeringens ekonomiska politik och fick stöd från Sfp och Kristdemokraterna. Från Vänsterförbundets sida fick Urpilainen genast stöd och även De gröna hyste klar förståelse för hennes synpunkter.

I detta skede såg det ut som om regeringen skulle stå inför en vår konflikt medan statsministern befann sig på resa i Afrika.

Vid hemkomsten gick Katainen emellertid ut med ett uttalande som visade förståelse för Urpilainens synpunkter. Han manade till återhållsamhet och framhöll att tiden nu är lämlig för en diskussion om den ekonomiska politiken för att sedan kunna fatta nödiga beslut när regeringen i mars slår fast nästa års budgetramar.

Ifall regeringen håller fast vid tidigare mål kan det bli aktuellt med inbesparingar och skattehöjningar på totalt cirka tre miljarder euro.

Försiktig industriell återhämtning

Teknologiindustrin gav under veckan uttryck för en försiktig ekonomisk optimism och trodde att botten var nådd och det nu börjar bära försiktigt uppåt. Bedömningen bygger på att orderingången nu börjat öka. Ökningen under fjolårets sista kvartal var 15 procent jämfört med kvartalet innan. Totalt ligger teknologiindustrin dock tolv procent under nivån året innan.

Konsumenterna något mer hoppfulla

Konsumenternas uppfattning om den ekonomiska utvecklingen förbättrades något under januari månad. Nu är förtroendet för den allmänna ekonomin klart bättre än för ett år sedan men fortfarande under det långvariga genomsnittet. 39 procent trodde på bättre tider, 21 procent på sämre. För ett år sedan var motsvarande andelar 29 och 32.

Motsvarande tal för industrin var dystrare, Förtroendet hade minskat något sedan december och är fortfarande negativt.

Fler tillväxtföretag

Antalet såkallade tillväxtföretag har ökat kraftigt. Dessa snabbväxande företag var vid utgången av 2012 811 stycken när motsvarande antal år 2011 var 758 och 2010 639. Enligt arbets- och näringsministeriets bedömning har ett tillväxtföretag minst tio anställda och växer med i snitt en femtedel varje år under en treårsperiod.

Urpilainen fick utmanare

Ordföranden för tjänstemannafacket Pro Antti Rinne bekräftade under veckan att han ställer upp som partiledare Jutta Urpilainens motkandidat vid vårens partikongress. Rinne har under vintern förberett sin kandidatur och ämnar nu söka stöd på partifältet. Han har kritiserat den socialdemokratiska politiken för ryckighet och linjelöshet. Rinne vill erbjuda trygghet och förutsägbarhet istället för nedskärningar och beskyllningar mot offentligt anställda.

Sdp:s stöd fortfarande svagt

Centern fortsätter att dominera opinionsmätningarna. I Taloustutkimus mätning för rundradiobolaget Yles nyheter noterades partiet för ett stöd på 23,6 procent. Samlingspartiets andel var 18,7, Sannfinländarnas 17,8 och Socialdemokraternas 15,5 procent. De gröna hade ett stöd på 8,1, Vänsterförbundet på 7,5, Svenska folkpartiet på 3,8 och Kristdemokraterna på 3,7 procent.

Unik mobbningsdom

Den tidigare ordföranden för bil- och transportarbetarförbundet AKT, Timo Räty dömdes under veckan till böter för att han gjort sig skyldig till arbetsplatsmobbning mot förbundets kommunikationschef Hilkka Ahde och sin tidigare sekreterare. Enligt rådsturätten var Räty skyldig till misshandel, psykiskt våld och arbetarskyddsbrott. Två förtroendemän dömdes till böter för att de inte ingripit och förbundet till samfundsböter.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet i offentligheten under flera år (Se tidigare Debatt i Finland).

Centerledaren sjuk igen

Centerns partiledare Juha Sipilä insjuknade på nytt. Sipiläs fick pånytt blodpropp i lungan och är sjukskriven hela februari månad. Sipilä var sjukskriven av samma orsak senaste sommar.

Skriv ut

Uppdaterat 4.2.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter