Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 6/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 6/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 6

Under veckan återvände riksdagen från jul- och nyårspausen och inledde sitt arbete med talmansval och gruppkonstitutioneringar. Uppmärksamhet väckte endast Sannfinländarnas omröstning. I övrigt fortsatte den ekonomiska diskussionen om kommande nedskärningar och skattehöjningar i syfte att balansera statsfinanserna och bryta den växande upplåningen.

Ny sannfinländsk ledare

Sannfinländarnas riksdagsgrupp bytte under veckan ordförande under dramatiska former. Den tidigare ordföranden Pirkko Ruohonen-Lerner som ännu för ett år sedan behöll sin position efter ingripande från partiledaren Timo Soini förlorade nu i omröstning mot Jari Lindström med 20 röster mot 13. Lindström är tidigare socialdemokratisk fackaktiv och förtroendeman för ett större papperbruk. Ruohonen-Lerner betecknade valet som ett resultat av ett långvarigt mullvadsarbete inom gruppen. Några tecken på någon djupare splittring har dock ionte kommit till synes.
Inom de övriga riksdagspartierna omvaldes gruppledarna enhälligt.

Talmännen omvaldes

Riksdagens talmän omvaldes inför riksdagsstarten. Talman Eero Heinäluoma (Sdp) fick överraskande få röster - 143. Första vicetalmannen Pekka Ravi fick 160 röster och andra vicetalmannen Anssi Joutsenlahti 145.

Presidenten varnade för skuldsättning

President Sauli Niinistö tog vid riksdagsöppningen upp det ekonomiska läget mot bakgrunden av dels nya uppgifter om inkomstklyftor globalt och Finlands skuldsättning. Niinistö manade till att slå vakt om samhällsstabiliteten och trodde på bred uppslutning kring uppfattningen att Finland inte får skuldsätta sig för mycket
Han tog även upp försvarssamarbetet med Sverige och uttalade starkt stöd för bilateralt samarbete på allt fler områden.

Tak för bostadslån

Finland kommer om två år att införa lånetak på bostadslån. Det är dock inte fråga om några speciellt dramatiska åtgärder då taket för första bostadens del blir 95 procent och för övriga 90 procent. Procenten räknas emellertid inte på bostadens pris utan på den pant som totalt kan ställas. I praktiken blir förändringarna mycket små under normala tider. I exeptionella fall kan finansinspektionen gripa in och sänka taket.

Tidtabellen öppen för nedskärningar

Debatten om nya nedskärningar och skattehöjningar för att balansera den offentliga ekonomin (Se tidigare Debatt i Finland) gick under veckan vidare när statsminister Jyrki Katainen (Saml.) i riksdagen förklarade att tidtabellen och periodiseringen av kommande ingrepp är öppen. Han förklarade att konkreta beslut bör fattas då regeringen i mars slår fast budgetramarna för nästa år och blickar framåt men att frågan om när åtgärderna träder i kraft blir beroende av det ekonomiska läget och prognoserna då. Sålunda backade statsministern upp finansminister Jutta Urpilainens (Sdp) tidigare antydningar.

Från oppositionsbänken uttryckte Sannfinländarnas nya gruppledare Jari Lindström förståelse för statsministerns uttalande medan det förblev oklart hur Centern ställer sig.

Presidenten varnade

Mitt under OS i Sotji gick president Sauli Niinistö ut och varnade regeringen för att fatta sådana nedskärnings- eller skattebeslut som binder den följande regeringens händer.

Fler pensionärer

Antalet pensionärer ökade klartt under fjolåret. Enligt under veckan publicerade uppgifter gick 4 000 fler i pension år 2013 än året innan. Totalantalet var 73 000 och av dem gick över 50 000 på ålderspension medan drygt 20 000 fick arbetsoförmögenhetspension. Den genomsnittsliga pensionsåldern var 60,9 år. För första gången på många år steg inte pensionsåldern utan låg kvar på samma nivå som året innan.

Andelsbanken omorganiserar

Andelsbanken OP-Pohjola omorganiserar sin verksamhet. Pohjolabanken som varit ett börsnoterat företag sedan andelsbankerna fusionerades med det tidigare försäkringsbolaget Pohjola väntas nu bli helt uppköpt av Andelsbanken och därefter lämna börsen. OP-Pohjola gick under veckan ut och bjöd övriga aktieägare i Pohjolabanken 3,4 miljarder euro för deras aktier. Hittills har andelsbanken ägt cirka en tredjedel av aktierna men en majoritet av beslutanderätten.

Planer på karens för politiker och tjänstemän

Regeringen planerar att införa karenstider för politiker och högre tjänstemän som lämnar sina poster och går över i annan tjänst. Planerna går ut på att tillsätta ett speciellt organ som i varje enskilt fall tar ställning till karensfrågan och kan besluta om ett halvt eller ett års karenstid. Själva frågan har aktualiserats sedan tidigare näringsministern blev VD för Finlands näringsliv och två ministermedarbetare tagit tjänst i en lobbningsfirma.

Skriv ut

Uppdaterat 11.2.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter