Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 7/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 7/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé. 

Vecka 7

Det blev under veckan allt klarare att Jyrki Katainens sexpartiregering inte kommer att genomföra nedskärningar och skattehöjningar för hela de tre miljarder euro som diskuterats under vintern. Allt tyder nu på att åtgärderna sprids över flera år. Öppet är däremot om regeringen håller fast vid att det skall bli fråga om lika mycket skattehöjningar som nedskärningar eller om man frångår den principen.

Finlands försvar passar Nato

Ett finländskt medlemskap i Nato skulle inte kräva några omläggningar av Finlands försvar, förklarade Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen i en intervju för Helsingin Sanomat. Enligt honom kunde Finland hålla fast vid både sin allmänna värnplikt och sitt områdesförsvar. Mera svävande blev Fogh Rasmussen när han fick frågan om det var möjligt att säga nej till utländska baser och kärnvapen.

Industriproduktionen dök

Färska uppgifter från statistikcentralen visar att Finlands industriproduktion minskade två år i rad. Något liknande har inte skett sedan recessionen i början av 1990-talet. År 2012 minskade industriproduktionen med cirka två procent och år 2013 med 3,4 procent.

OECD stöder återhållsamhet

OECD:s generalsekreterare Angel Gurriá ansåg vid sitt besök att Finland borde vänta något år med att stoppa den växande upplåningen. Enligt Gurriá borde Finland försöka unvika att upprepa de misstag som gjorts vid skötseln av euroområdets skuldkris. I praktiken rekommenderade han återhållsamhet när det gäller åtstramning och stödde sålunda de signaler som kommit från först finansministern och sedan statsministern.

Tre miljarder under tre år

En expertarbetsgrupp under statssekreterare Martti Hetemäkis ledning lade i slutet av veckan fram förslag om att sprida ut de korrigeringsåtgärder i form av nedskärningar och skattehöjningar för tre miljarder euro över tre år. Förslaget skulle om det följs innebära att regeringen frångår sitt regeringsprogram som tar sikte på att bryta ökningen i låntagning under den pågående riksdagsperioden. Förslaget innebär att den nuvarande regeringen i vår fattar alla nödiga beslut men att de delvis genomförs först under nästa valperiod.

Trots att meningarna inom regeringen tidigare tycktes vara delade (Se tidigare Debatt i Finland) band sig både finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) och statsminister Jyrki Katainen (Saml.) vid expertgruppens förslag. Katainen bjöd in oppositionen för att diskutera saken och om möjligt nå bred enighet. Det blev oklart huruvida Centern och Sannfinländarna är beredda att hörsamma statsministerns inbjudan. Från båda partiers sida riktades kritik mot regeringens linje.

Nätspaning och cyberpoliser

Den finländska armén bereder sig på att inleda nätspaningsverksamhet inom några år. Några definitiva beslut har ännu inte fattats och vissa motsättningar mellan försvarsmakten och polisen har rapporterats. Samtidigt planerar centralkriminalpolisen inrättande av en speciell cyberbrottenhet.
En annan följd av de växande cyberhoten väntas bli grundande av en ny kurircentral. Den skulle omfatta några tiotal tjänstemän som utöver sina andra uppgifter skulle specialskolas för kurirverksamhet.

Ny ambassadör till Stockholm

Tidigare presidenten Tarja Halonens kanslichef Jarmo Viinanen som verkat som ambassadör i Förenta Nationerna efterträder i sommar Harry Helenius som Finlands ambassadör i Stockholm.

Skriv ut

Uppdaterat 18.2.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter