Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 8/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 8/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé. 

Vecka 8

Frågan om skattehöjningar och nedskärningar i syfte att balansera statens finanser fortsatte att sätta sin prägel på debatten även om de två oppositionspartierna nu signalerade beredskap att förhandla. Under veckan publicerades också en första enkät som mätte partiledarkandidaternas stöd bland Socialdemokraterna.

Överraskande jämn ledarkamp inom Sdp

Kampen om ordförandeposten inom Socialdemokraterna ser ut att bli överraskande jämn. I en mätning som TNS Gallup gjort för Helsingin Sanomat vid tiden strax före Antti Rinnes kampanjstart stödde femtio procent av socialdemokraterna den sittande partiledaren, finansminister Jutta Urpilainen medan 38 procent stödde Rinne. Om hela folket fick välja socialdemokraternas partiledare skulle Rinne i detta skede vinna över Urpilainen med 36 procent mot 32.

Bland arbetarna ligger Rinne före i mätningarna, medan Urpilainen leder bland pensionärerna som är den största gruppen bland partimedlemmarna.

Oppositionen diskuterar inbesparingar

Det blev under veckan klart att både Centern och Sannfinländarna är beredda att delta i diskussioner om inbesparingar med regeringen. Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) bjöd in oppositionen sedan en ekonomistgrupp föreslagit att nödvändiga inbesparingar sprids över flera år in i nästa riksdagsperiod (Se tidigare Debatt i Finland).

Centern meddelade att partiet är redo att diskutera och vill också ta upp kommunreformen och social- och sjukvårdsreformen. Sannfinländarna lovade också ställa upp och ville utöver inbesparingar tala om tillväxtpolitik och bättre konkurrenskraft.

Förhandlingarna äger rum under vecka 9.

Skarp debatt om könsneutrala äktenskap

När den nuvarande regeringen tillträdde fick kristdemokraterna ett löfte att regeringen inte lägger fram förslag om könsneutral äktenskapslag. I det skedet räknade de övriga regeringspartierna med att saken kunde ordnas via en riksdagsmotion. Det lyckades dock inte då motionen med knapp marginal stoppades under utskottsbehandlingen. Därpå följde ett medborgarinitiativ som samlade ett rekordstort antal underskrifter och nu behandlas i riksdagen. Remissdebatten ägde rum under veckan och formades närmast till ett gräl mellan Sannfinländarna och representanter för övriga partier. Initiativtagarna räknar med att förslaget går igenom men frågor av denna typ blir sällan föremål för gruppbeslut varför allt ännu är möjligt.

Inflationen oförändrad

Inflationen i Finland under januari månad var oförändrad dvs 1,6 procent jämfört med januari året innan. Ökningen berodde främst på livsmedelspriser och boendekostnader.

Servicebranschen ser en ljusning

Servicesektorns arbetsgivare räknar i en ny konjunkturbarometer med en ökad efterfrågan i slutet av detta år. Under den allra närmasdte tiden väntar sig branschen inga större förändringar. Ökningen väntas bero på export inte på ökad inhemsk efterfrågan.

Åbovarvet förlorade beställningar

STX Finlands varv i Åbo går misste om två fartygsbeställningar. Det handlar om en beställning från Scandline som undertecknades senaste sommar. Under hösten visade det sig att STX inte kunde ordna nödvändig finansiering och nu blev det klart att köparen vänder sig till ett tyskt varv istället.

Skriv ut

Uppdaterat 25.2.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter