Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 9/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 9/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé. 

Vecka 9

Veckan kom i media och debatt att domineras av händelserna i Ukraina och Finland gjorde två unika markeringar. Inrikespolitiskt ledde förhandlingarna mellan regering och opposition om ekonomin inte till några överenskommelser. Inom Socialdemokraterna tycks ordförandevalet bli klart jämnare än tidigare väntat.

Finländska markeringar mot Ryssland

President Sauli Niinistö slog under veckoslutet fast att Ryssland med sítt agerande i Ukraina enligt den finländska statsledningens uppfattning brutit mot internationell rätt. Han såg ingen speciell roll för Finland i sammanhanget men ville inom EU verka för en fredlig lösning och underströk nödvändigheten att upprätthålla diskussionskontakt med Moskva. Niinistö såg inget hot mot Finland i sammanhanget och inget skäl för höjd beredskap.

Försvarsminister Carl Haglund (Sfp) inställde sitt överenskomna möte med Rysslands försvarsminister i början av vecka 10. Han motiverade beslutet med att ett genomfört möte kunde tolkas som ett stöd för Rysslands agerande i Ukraina. Det är veterligen första gången en finländsk minister vidtyyagit en dylik åtgärd.

Ingen överenskommelse med oppositionen

Statsminister Jyrki Katainens (Saml.) och finansminister Jutta Urpilainens överläggningar med oppositionspartierna om skattehöjningar och nedskärningar (se tidigare Debatt i Finland) ledde inte till några konkreta överenskommelser. Partiledare Timo Soini (Sannf.) och viceordförande Annika Saarikko (C) delade regeringens uppfattning att det existerande underskottet var ett problem som uppstått under en längre följd av år och att det inte kan korrigeras på ett tag. Här slutade dock enigheten då oppositionspartierna inte ville binda sig vid att underskottet är tre miljarder stort eller att det bör korrigeras under tre år.

Rinnes stöd överraskande starkt

När rundradiobolaget Yles aktualitetsredaktion intervjuade Socialdemokraternas partikongressdelegater och -kandidater visade det sig att Antti Rinnes stöd var överraskande stort. Den nuvarande partiledaren Jutta Urpilainen fick ett stöd på 26 procent mot Rinnes 43. En tredjedel hade ännu inte bestämt sig. Bland de redan valda delegaterna låg Rinnes stöd på 41 procent och Urpilainens på 21. Svarsprocenten var hela 76.

När Yles nyheter några dagar senare beställde en mätning av Taloustutkimus visade den att Urpilainens generella stöd bland partimedlemmarna låg på drygt femtio procent mot cirka trettio för Rinne

Finska soldater till Centralafrika

Högst trettio finländska soldater kommer att delta i krishanteringsoperationen i Centralafrika, beslöt presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott under veckan.

Starkt stöd för allmän värnplikt

Tre av fyra finländare stöder ett försvar som bygger på allmän värnplikt medan sexton procent vill ha en yrkesarmé. Uppgifterna framgår ur TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat. På en fråga om nuvarande anslag är tillräckliga för att upprätthålla ett trovärdigt förslag gick meningarna klart isär. 46 procent svarade ja och 42 nej.

Fennovoimas kärnkraftverk avancerar

Över 40 av de finländska intressenter som anmält intresse för att delta i byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki hade i slutet av veckan bekräftat sitt deltagande. Detta innebär att det föreligger en finländsk majoritet i bolaget Fennovoima som bygger kraftverket. Samtidigt framgick att ryska Rosatoms andel uppenbarligen kommer att öka från planerade 33 procent men stanna under femtio procent.

Det är fortfarande oklart om bygget kräver ett nytt politiskt beslut eller inte. När det nuvarande beslutet fattades talades om ett franskt eller ett japanskt kraftverk. Därför utreds ddden juridiska sidan sedan det ryska bolaget Rosatom kommit in i bilden.

Minister gjorde bort sig

Idrottsminister Paavo Arhinmäkis (Vf) uppträdande vid Olympiska Spelen i Sotsji väckte under början av veckan uppmärksamhet. Ministern hade festat om med det finska ishockeylaget såpass grundligt att han måste hjälpas isäng. Arhimäki bad om ursäkt och beklagade det skedda. Några följder för hans fortsatta arbete i regeringen blev inte aktuella.

Kuvalehti får ny chef

Kvalitetstidskriften Suomen Kuvalehti får ny chefredaktör. Tapani Ruokanen som lett tidningen i 18 år går i pension och efterträds av Ville Pernaa, 39. Pernaa är idag docent i politisk historia vid Åbo universitet och chefredaktör för kluturtidskriften Kanava.

Skriv ut

Uppdaterat 4.3.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter