Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 10/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 10/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 10

Veckan förde med sig väl grundade spekulationer om möjliga förändringar i regeringsbasen. För två av regeringens sex partier väntas det som kallas komplettering av principbeslut om kärnkraftsbygge bli synnerligen svårt att acceptera. Detta kan leda till att regeringsbsen decimeras kraftigt i sommar i samband med regeriongens beslut eller i höst när riksdagen tar ställning. Själva beslutet anses inte hotat.

Fennovaoima kräver nytt beslut

Arbets- och näringsministeriet har efter noggrannt övervägande (se tidigare Debatt i Finland) kommit fram till att Fennovoimas kärnkraftverksbygge i Pyhäjoki kräver ny behandling i regering och riksdag. Det tidigare beslutet hänvìsade till andra leverantörer och ett större kraftverk än det som nu skall beställas från ryska Rosatom som dessutom trätt in som delägare istället för tyska Eon. Nu talas om en komplettering av det tidigare principbeslutet.

Saken kompliceras av att det i gällande regeringsprogram står att regeringen inte beviljar några nya lov för byggande av kärnkraftverk. Både De gröna och Vänsterförbundet anser nu att det är fråga om ett nytt lov även om det kallas en komplementering av ett tidigare lov. Till saken hör att beslutsgången är den samma som för ett nytt lov och lagen saknar skrivningar om eventuella kompletteringar.
Enligt näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) tar regeringen ställning till frågan i början av sommaren och riksdagen under hösten.

De grönas ordförande miljöminister Ville Niinistö ville inte ge sig in på några spekulationer om vad De gröna gör när regeringen fattar sitt beslut. Allmänt räknar man med att partiet i något skede måste lämna regeringen. Om Vänsterförbundet gör det samma anses oklarare men fullt möjligt. Om båda partierna lämnar regeringen reduceras dess majoritet i riksdagen till 102 röster av 200, vilket anses vara i knappaste laget.

Nya modeller för sjukvårdsreformen

Under veckan framkom uppgifter i media om att Samlingspartiet höll på att lösgöra sig från regeringens planer ifråga om reformeringen av social- och hälsovården (Se tidigare Debatt i Finland). Enligt uppgifterna skulle partiet specialsjukvården handhas av fem universitetssjukhus och hälsocentralerna av kommunerna. Samlingspartiets gruppledare Petteri Orpo dementerade uppgifterna som emellertid levde vidare och kritiserades för att lämna primärhälsovården utanför reformen. Den tidigare komplicerade modellen som bygger på värdkommuner och en befolkning på 50 000 när det gäller primärvården är som bäst på remiss.

Socialdemokratiskt sysselsättningspaket

Socialdemokraterna utarbetar som bäst ett omfattande sysselsättningspaket som skall presenteras regeringen i samband med förhandlingarna om kommande budgetramar senare i mars. Paketet väntas innehålla satsningar på infrastruktur och trafik samt bostadsbyggande och företagsstöd. Paketet skulle finansieras  genom omdisponeringar inom budgeten.

Oppositionen backar något

Båda oppositionspartierna backar något enligt Taloustutkimus nya mätning för Rundradiobolaget Yles nyheter. Centern ligger fortsatt i topp med ett stöd på 22,8 procent. Samlingspartiets stöd mättes till 19,4 och Sannfinländarnas till 16,9 procent. Socialdemokraterna låg fortsatt fyra med oförändrade 15,5 procent.

Ny kommendör för försvarsmakten

Tidigare kommendören för luftstridskrafterna generallöjtnant Jarmo Lindberg,54, har utsetts till ny kommendör för försvarsmakten efter general Ari Puheloinen som går i pension i sommar. Lindberg är nu försvarsmaktens krigsekonomichef och fortsättningsvis aktiv flygare.

Ny elkabel till Estland

Under veckan öppnades officiellt Estlink 2 elkabeln mellan Finland och Estland. I och med denna kabel förenas den nordiska och baltiska elmarknaden och Estlands elsäkerhet förbättras märkbart. Samtidigt minskar beroendet av Ryssland. Den nya kabeln tredubblade kapaciteten mellan Finland och Estland och höjde den till nästan samma nivå som kapaciteten mellan Ryssland och Estland.

Produktionen minskade

Finlands bruttonationalprodukt minskade under det sista kvartalet år 2013 med 0,3 procent jämfört med kvartalet innan och med 0,6 procent jämfört med det sista kvartalet år 2012. Under hela år 2013 minskade bnp med 1,4 procent. Den offentliga sektorns skulder steg under fjolåret från 53,6 till 56,9 procent av bnp. Underskottet uppgick till två procent jämfört med 1,8 året innan.

Hämäläinen övervakar banker

Förra generaldirektören för Finlands bank och medlemmen av Europeiska centralbankens direktion Sirkka Hämäläinen har valts till medlem i det övervakningsråd som skall övervaka euroområdets banker.

Skriv ut

Uppdaterat 11.3.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter