Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 12/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 12/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 12

Sedan hela veckan i media dominerats av händelserna i Ukraina och uppladdningen inför regeringens behandling av kommande budgetramar med inbesparingar och skattehöjningar i miljardklass kom en stor nyhet på söndagen. Regeringen hade i tysthet förhandlat med oppositionen och kunde presentera en ny principiell enighet om genomförande av den hälso-, sjukvårds- och socialreform som vållat problem och motsättningar under lång tid (Se tidigare Debatt i Finland).

Uppgörelse om social- och hälsoreformen

De fyra stora partierna Samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sannfinländarna och Centern nådde på söndagen en uppgörelse i den långvariga konflikten om hur social-, hälso- och sjukvården skall reformeras. De i all tysthet genomförda förhandlingarna resulterade i att kopplingen mellan denna reform och kommunreformen försvann. Likaså försvann alla tankar på obligatoriska värdkommuner och minimibefolkningstal.

Nu skall hela landet delas in i fem sjuk- och socialvårdsområden med universitetscentralsjukhusen som bas. Det innebär att områdena byggs upp kring Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg och att fem samkommuner ansvarar för hela verksamheten som kan produceras av enskilda kommuner eller flera kommuner i samarbete. Gränserna mellan socialvård, bassjukvård och specialsjukvård uttunnas på detta sätt. Kommunerna står för kostnaderna utgående från befolkningstal och sjukfrekvens. Social- och hålsovårdsministeriet får den övergripande kontrollen över områdena för att trygga medborgarnas lika rättigheter i hela landet.

En arbetsgrupp under ledning av omsorgsminister Susanna Huovinen (Sdp) skall utarbeta detaljerna i lagstiftningen under våren. Riksdagen tar slutlig ställning till reformen nästa höst.

Rinne leder mot Urpilainen

Hela 44 procent av delegaterna till Socialdemokratrernas partikongress stöder utmanaren Antti Rinne mot 31 procent för sittande ordförande Jutta Urpilainen. Detta blev resultatet då 350 av de 500 delegatrerna besvarade Helsingin Sanomats fråga om vilkendera partiledarkandidaten de stöder. Av dem som svarade hade cirka en femtedel ännu inte bestämt sig. Resultatet innebär alltså en klar ledning för Rinne men fortfarande en god chans för Urpilainen. Trots detta förekommer spekulationer om att hon drar sig ur leken före partikongressen. Om så sker är det fortfarande möjligt att flera kandidater uppenbarar sig.

Rinne publicerade debattbok

Antti Rinne som utmanar Jutta Urpilainen som partiledare för Socialdemokraterna publicerade under veckan en debattbok kallad ideologin, rörelsen och framtiden. Bland förslagen i boken märks bland annat krav på att staten går in och bygger upp ny exportindustri som svarar mot de behov urbaniseringen, miljöförändringarna och vattenbristen reser. Rinne efterlyser också en mer expansiv politik med satsningar på bostadsbyggande, väginvesteringar och renovering av offentliga byggnader, allt för att öka utbudet av arbetskraft och sysselsättning.

Centerns EU-stöd rasade

Samlingspartiet går mot en seger i vårens val till EU-parlamentet, enligt en opinionsmätning som Taloustutkimus gjort för rundradiobolaget Yles nyheter. Mätningen gav Samlingspartiet ett stöd på 23,8 procent mot Centerns 18,1 procent. Sannfinländarna noterades för 17,8 och Socialdemokraterna för 16,3 procent. Om mätningen slår in skulle Samlingspartiet öka från tre till fyra platser, Centern hålla tre, Socialdemokraterna två, Sannfinländarna öka till två och Vänsterförbundet återfå en plats. Både Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna skulle förlora sina platser.

Skriv ut

Uppdaterat 25.3.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter