Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 13/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 13/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 13

Veckan dominerades helt av regeringens överläggningar om budgetramarna för de kommande åren och det omfattande ekonomiska åtgärdspaket som utlovats. Paketet blev klart efter intensiva förhandlingar och innehöll som väntat både skattehöjningar och nedskärningar av vilka de av barnbidraget väckte mest uppseende. Paketet blev emellertid för mycket för Vänsterförbundet som lämnade regeringen.

Finland håller fast vid ryska möten

Både president Sauli Niinistö och statsminister Jyrki Katainen (Saml.) gjorde under veckan det klart att Finland också framöver kommer att upprätthålla normala kontakter till Rysslands ledning. Finland tolkar EU:s beslut om att avhålla sig från bilaterala toppmöten tolkas så att rutinartat normalt samarbete kan fortgå. Normalt har Finland cirka tjugo ministermöten med Ryssland vilket är klart mer än de flesta andra EU-länder har. Under våren och sommaren väntas både presidenten och statsministern träffa sina ryska kolleger.

Regeringen presenterade nedskärningspaket

Efter drygt två dygns intensiva överläggningar lade Jyrki Katainens (Saml.) regering fram ett nära tre miljarder euro stort paket innehållande både skattehöjningar och nedskärningar. Paketet sträcker sig över tre år så att hälften genomförs under nästa år. På skattesidan skärptes kapitalinkomstskatten något, indexkorrigeringarna i inkomstskatteskalorna uteblir och bl.a. tobaks- och arvsskatten skärps. På inbesparingssidan beskärs barnbidraget, utvecklingsbiståndet och arbetslöshetsskyddet samtidight som en rad indexjusteringar uteblir. De nämnda åtgärderna kompletteras med ett 600 miljoner euro stort tillväxtpaket

Vänsterförbundet lämnade regeringen

Regeringens budgetförhandlingar fick ett dramatiskt slut då Vänsterförbundets riksdagsgrupp enhälligt slog fast att man inte kan godkänna den uppgörelse som regeringen kommit fram till. Enligt partiledare Paavo Arhinmäki kunde partiet inte acceptera de nedskärningar som drabbar låginkomsttagare. Som exempel nämndes nedskärningarna av barnbidrag och arbetslöshetsbidrag.

Vänsterförbundets beslut ledde omedelbart till en rad spekulationer om att partiet av valtaktiska skäl nu lämnade sexpartiregeringen för att hinna profilera sig inför riksdagsvalet nästa år. Samtidigt förutspådde många bedömare att Vänsterförbundets beslut kommer att påverka Socialdemokraternas regeringspolitik och försvåra fler kompromisser i regeringen. Detta speciellt som en ordförandekamp pågår i partiet.

Krav på ändringar

Omedelbart efter överenskommelsen i regeringen och Vänsterförbundets utträde började röster höjas för att ändra på beslutet om nedskärning av barnbidraget. Från både socialdemokratiskt och grönt håll ville man ännu överväga beslutet. Både statsministern och finansminister Jutta Urpilainen (Sdp) slog fast att paketet är en helhet som inte kan ändras. Regeringen har emellertid beslutat utvärdera hur hela paketet påverkar inkomstskillnaderna och detta kan ännu öppna möjligheter för eventuella justeringar när nästa års budget i augusti slås fast íregeringen.

Ryssland innebär risk

Finlands bank varnade under veckan för de risker den finska ekonomin löper om krisen i Ukraina tillspetsas. Om Rysslands import minskar med 25 procent och rubelns värde med tjugo procent kan Finlands ekonomiska tillväxt minska med 0,8 procent, har centralbanken kalkylerat. Om scenariet förverkligas blir den finländska tillväxten noll.

Tillväxten går om euroområdet

Näringslivets forskningsinstitut ETLA publicerade under veckan sin nya prognos som förutspår att Finlands tillväxt nästa år kommer att överstiga euroområdets genomsnitt. För detta år räknar institutet med en tillväxt på 0,7 procent men år 2015 stiger tillväxten till två procent. Exporten växer i år med 3,5 procent och nästa år mera. Företagens investeringar minskar ännu i år men konsumtionen ökar något.

Samlingspartiet ökar något

Samlingspartiets understöd har vuxit något och partiet har knappat in på Centerns försprång enligt TNS Gallups nya mätning för Helsingin Sanomat. Centern noterades nu för ett stöd på 21,5 procent och Samlingspartiet för 19,5 procent. Sannfinländarnas procent var 17,2 och Centerns 16,3.

Skriv ut

Uppdaterat 1.4.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter