Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 16-17/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 16-17/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 16 och 17

Media fortsatte kring påsk att rikta blickarna mot partiledaravgörandena i Samlingspartiet och Socialdemokraterna. Av de två kandidaterna i Sdp uppgavs den sittande ordföranden Jutta Urpilainen ligga sämre till bland de partikongressdelegater som tagit ställning, Antti Rinnes ledning sägs vara klar i detta skede. Inom Samlingspartiet trädde den första kandidaten ut på banan när Jan Vapaavuori anmälde sitt intresse.

Vapaavuori vill leda Samlingspartiet

Näringsminister Jan Vapaavuori, 49, gick annandag påsk ut och meddelade att han vill efterträda Jyrki Katainen som Samlingspartiets partiledare och statsminister. Han är den första som meddelat om kandidatur. I en undersökning som reklamtvbolaget MTV:s nyhheter gjort är Vapaavuori populärast bland partiaktivisterna. Nummer två var riksdagsgruppens ordförande Petteri Orpo som dock någon dag senare meddelade att han inte kandiderar. Nu inväntas besked från utrikeshandelsminister Alexander Stubb som bland väljarna i allmänhet, enligt en TNT Gallupmätning för Helsingin Sanomat är populärast. Stubb är emellertid kandidat i Europaparlamentsvalet i likhet med kommunminister Henna Virkkunen som också nämnts i ordförandespekulationerna. Besked från dessa två väntas inom kort.

Katainen fick EU-löfte

Den europeiska högerns toppkandidat i Europaparlamentsvalet Jean-Claude Juncker utlovade en central EU-post åt statsminister Jyrki Katainen om de konservativa vinner valet i maj. Det skedde vid hans besök i Finland strax före påsk. Juncker ville se Katainen på en hög post och hoppades att Finlands regering utser Katainen till kandidat för komissionen. Beskedet tolkades allmänt som den slutliga bekräftelsen på att utrikeshandelsminister Alexanders Stubbs drömmar om en komissionärspost inte kommer att förverkligas.

Kärnkraftsavtal

Strax före påsk undertecknade det finländska kärnkraftbolaget Fennovoima och ryska Rosatoms helägda dotterbolag Raos Voima ett bindande avtal om bygget av ett ryskproducerat kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten. Fennovoima ägs till 66 procent av finländska intressenter samlade i Voimaosakeyhtiö SF och till 34 procent av Rosatoms finska dotterbolag. Den finländska sidans slutliga finansiering är ännu öppen då några intressenter dragit sig ur projektet.

Oenighet om metropolförvaltning

Det föreligger klar oenighet i regeringen om en eventuell metropolförvaltning i huvudstadsregionen. Kommunminister Henna Virkkunen (Saml.) har ansett att en metropolförvaltning inte längre berhövs sedan man kommit överens om social- och hälsovårdsreformen (Se tidigare Debatt i Finland). Socialdemokraterna vill däremot hålla fast vid en speciell förvaltning i huvudstadsregionen för att sköta planering, bostadspolitik och trafik. Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) antydde för sin del att en lättare metropolförvaltning kunde vara ändamålsenlig. Saken blir förmål för nya diskussioner i höst.

Stridsplansdiskussion

Försvarsminister Carl Haglund (Sfp) avvisar riksdagens talman Eero Heinäluomas (Sdp) tal om att det försvarspolitiska samarbetet med Sverige skulle må bra om Finland köpte svenska Jas Gripen när nuvarande plan skall förnyas på 2020-talet. Enligt Haglund måste beslutet vara försvarspolitiskt, inte industripolitiskt. Om Finland får F-35-plan till ungefär samma pris som Jas kommer de senare inte på fråga, sade Haglund som i övrigt ville fördjupa samarbetet med Sverige.

Eurokandidaterna mot Nato

73 procent av kandidaterna i valet till Europpppppaparlamentet är mot ett finländskt medlemskap i Nato. Uppgifterna framgår av den valkompass som Helsingin sanomat byggt upp.

Två av tre officerare för Nato

Två officerare av tre skulle vilja se Finland som medlem i Nato framgår det av en mätning som Officersförbundet och Helsingin Sanomat gjort tillsammans. Fyra officerare av fem anser att Ryssland utgör ett hot. Endast en knapp fjärdedel av officerar anser att alliansfrihet är den bästa lösningen för Finland.
Medborgarinitiativ mot svenskan

Riksdagens talman mottog veckan efter påsk ett medborgarinitiativ som siktar till att slopa svenskan som obligatoriskt språk i grundskolan. Initiativet har undertecknats av 62 000 personer och kommer att behandlas av riksdagen. Det anses helt klart att initiativet inte kommer att få något brett stöd. Endast Sannfinländarna och enskilda riksdagsmän väntas stöda det, medan alla traditionella partier håller fast vid undervisningen i svenska.

Skriv ut

Uppdaterat 29.4.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter