Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 22-23/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Finlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 22-23/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 22 och 23

Socialdemokraternas nya ordförande Antti Rinne tog över posten som finansministrer och Samlingspartiets partiledarvalkampanj rullade vidare. Ukrainakrisen och relationerna mellan EU och Ryssland fortsatte att stå i fokus. Finlands relationer till Ryssland kom upp inför och i samband med utrikesminister Sergej Lavrovs besök i Finland.

Lavrov på besök

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov försäkrade under ett besök i Finland att relationerna mellan Ryssland och Finland är utmärkta. Enligt honom behöver man inte alltid fästa uppmärksamhet vid alla uttalanden som görs i Ryssland. Inför Lavrovs besök hade en rad ryska röster kritiserat Finland för att vara kritiskt till Ryssland och för att inställa besök och överläggningar. Även Lavrov tog upp de inställda ministerbesöken men hoppades att de kan genomföras inom kort.

Ifråga om Europeiska unionen var Lavrov starkt kritisk och talade om diktatpolitik istället för överenskommelser. Lavrov tog även upp konflikten kring Ukraina och ansåg att väst brutit mot både den euroepeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens principer och den överenskommelse som Nato och Ryssland gjort när Nato söker en utvidgning österut och ökar sin truppnärvo. Enligt honom kan emellertid alla problem lösas i fredliga överläggningar.
President Niinistö sade sig inte förstå vad Lavrov avser.

Lavrov besökte Finland som utrikesminister Erkki Tuomiojas gäst. Han träffar också president Sauli Niinistö.

Niinistö tror på EU-försvar

President Sauli Niinistö hade under veckan inb judit ett hundratal personer till säkerhetspolitiska diskussioner på presidentens sommarrresidens Gullranda. Niinistö uttalade sig igen kraftigt för att utveckla EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Han hoppades att arbetet skulle ta ny fart och kunde inte förstå att någon i Finland förringar eller motsätter sig en sådan utveckling.

Den tillträdande kommendören för försvarsmakten Jarmo Lindberg trodde inte på att EU-länderna skulle vara beredda att utveckla ett eget försvar. Enligt honom har merparten av länderna valt att sköta sitt försvar inom ramen för Nato.

Rinne ny finansminister

Socialdemokraternas nya ordförande Antti Rinne efterträdde sin företrädare Jutta Urpilainen som finansminister. Beslutet fattades inom partiet efter en längre diskussion som väckt spekulationer om att han hellre ville stanna utanför regeringen eller överta arbetsministerposten. Det ryktades också om att talman Eero Heinäluoma skulle träda in. Slutresultatet blev emellertid den eklast möjliga lösningen sedan Rinne försäkrat sig om att det är möjligt att sköta både partiledar- och finansministerposterna samtidigt. Han betonade hela tiden att det inte är han utan "gänget" som fattar beslutet.

Inför och vid sitt tillträde betonade Rinne flera gånger att det viktigaste nu och i samband med den förestående regeringsombildningen efter Samlingspartiets ordförandeval är att skapa nya arbetsplatser. Han ansåg också att det kan vara skäl att se över det spar- och skattepaket som regeringen fattade ett principbeslut om tidigare i vår, något som framförallt Samlingspartiet ställt sig helt avvisande till.

Samlingspartiet väljer partiledare

När Samlingspartiets partiledarval närmar sig börjar skillnader mellan kandidaterna framträda. Paula Risikko hann redan tidigare visa förståelse för nye Sdp-ledaren Antti Rinnes krav på mer sytimulansåtgärder och Jan Vapaavuori signalera återhållsamhet när det gäller partiets Natoinställning men under veckorna kom även andra skillnader fram. Alexander Stubb markerade beredskap att driva på ett Natomedlemskap. Han krävde också att rätten att dra av fackliga medlemsavgifter i beskattningen slopas som föråldrat. Det fick både Vapaavuori och Risikko att varna för att oroa arbetsmarknaden och manade till att se till att visa på ansvar och ledarskap. Även frågan om arvsskatt skiljer kandidaterna, Risikko vill behålla skatten medan både Stubb och Vapaavuori vill avskaffa den.

Inför valet visar opinionsmätningar på att Stubb som valt en klar högerprofil är populärast bland finländarna och bland Samlingspartiets anhängare.  De flesta tycks emellertid tro att det ligger rätt jämnt mellan de tre bland de 800 delegaterna vid partikongressen.

Förslag till ny klimatlag

Regeringen har nått enighet om ett förslag till en ny klimatlag som syftar till att minska utsläppen med 80 procent fram till år 2050. Lagen specificerar arbetsfördelningen mellan olika myndigheter och medför att riksdagen får årliga rapporter om hur arbetet framskrider. Lagen är en ramlag som syftar till att effektivera statsförvaltningens styrning.

Depression eller inte

Nordeas chefsekonom överraskade under veckan med att hävda att Finland drabbats av depression. Han fick omedelbart mothugg av en lång rad kolleger. Enligt Nordea innebär det faktum att Bnp sjunkit tio kvartal i rad och att nedgången år 2009 var 8,5 procent att depressionen är ett faktum. Andra ekonomer anser att läget var dramatiskt åren 2010-2012 men att de drastiska förändringarna nu har upphört och läget stabiliserats på en lägre nivå.

Finland toppar riskfinansiering

De finländska tillväxtbolagen får mest riskfinansiering i Europa i relation till ekonomins storlek. Riskfinansieringen uppgick i fjol till en summa som utgör 0,067 procent av Bnp. I snitt uppgår riskfinansieringen i Europa till 0,024 procent av Bnp.

Finland släpar efter grannarna i välfärd

Sverige och Danmark har passerat Finland när det gäller bruttonationalprodukten korrigerad med köpkraften. Norge har länge stått i en egen klass men nu håller Finland på att bli efter Sverige och Danmark. Problemen hänger samman med den kraftiga strukturomvandlingen som leder till färre företag och arbetsplatser. Uppgifterna framgår ur näringslivets forskningsinstituts utredning som ingår i Nordiska ministerrådets välfärdsprogram.

Lipponen konsulterar näringslivet

Ordföranden för Finlands näringsliv (EK) Ilpo Kokkila vill engagera tidigare statsministern Paavo Lipponen (Sdp) som konsult för att utreda möjliga öppningar i riktning mot Ishavet. Lipponen har nödig kunskap om utvecklingen av den arktiska strategin, motiverade Kokkila, som ansåg projektet betydelsefullt för Finland.

Skriv ut

Uppdaterat 10.6.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter