Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 34-35/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 34-35/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 34 och 35

Den politiska säsongen har klart kommit igång efter sommarpausen. Regeringen har slutbehandlat sitt förslag till budget för nästa år och den utrikespolitiska ledningen har samlat de finländska ambassadörerna för årlig genomgång av aktuella ärenden. Riksdagen inleder sitt arbete den första veckan i september.

Bred bedömning av Nato behövs

President Sauli Niinistö anser att Finlands bilaterala politik bör betonas till följd av krisen i Ukraina. Den egna aktiviteten blir viktigare samtidigt som Finland följer EU:s gemensamma linje. Detta budskap lades fram när Finlands ambassadörer samlades till årliga ambassadörsdagar i Helsingfors. Presidenten betonade att den egna utrikespolitiken inte bara handlar om att inta ståndpunkter utan om praktiskt arbete.

Niinistö tog även upp Natofrågan och varnade för att bara lista plus och minus istället för att göra en bredare analys. Han manade till att minnas helhetsbilden och även vad historien som en hård läromästare har att berätta om säkerhetspolitikens och speciellt stormaktspolitikens djupare strömningar.

Inget skäl vara rädd för Ryssland

Statsminister Alexander Stubb (Saml.) har i en radioutfrågning förklarat att det inte finns skäl att vara rädd för Ryssland. Det gäller att hålla huvudet kallt även om situationen väcker oro, formulerade sig Stubb om läget i Ukraina. Han varnade för att fördömma det ryska, Finlandsryssar eller det ryska språket utgående från den ryska statens åtgärder.

Ryska flygkränkningar

Finländskt territorium kränktes i slutet av augusti tre gånger inom en vecka av ryskt flyg. Kränkningarna skedde vid Finska viken. Enligt försvarsminister Carl Haglund (Sfp) kan det inte få fortsätta på detta sätt. Ministern ansåg att det inte kan handla om sammanträffanden men ville inte spekulera om orsaker.

Samtidigt meddelades att Hornetplan flyttats till Helsingfors och att ett Hornetplan mött vid den tredje kränkningen.

Utrikesminister Erkki Tuomioja (Sdp) ansåg att kränkningarna är allvarliga med tanke på flygsäkerheten men inte utgör någon säkerhetspolitisk fråga.

Värdlandsavtal med Nato

Finland har för sin del godkänt ett värdlandsavtal med Nato. Det gör det möjligt att motta trupper för övningar och erbjuda stöd vid krissituationer. Ingen automatik ingår i avtalet. Beskedet om avtalet mottogs med blandade känslor och regeringen underströk att avtalet inte innebär något steg mot medlemskap utan uppställer regler för kompanjonskap

Regeringen klar med budgeten

Regeringen klarade i slutet av sin budgetmangling och slog samtidigt fast hur den går vidare med tidigare beslutade strukturomläggningar. Budgetförslaget för nästa år slutar på 53,7 miljarder euro, vilket är cirka en miljard mindre än årets budget. Underskottet går på drygt fyra miljarder och statens upplåning växer till cirka 100 miljarder euro. Budgeten innebär nedskärningar på två miljarder euro och skattehöjningar på en miljard. Nedskärningarna rör bland annat kommunernas statsandelar, utvecklingsbiståndet, barnbidragen, inkomstskyddet, pensionsindex och försvarets materialanskaffningar.

Till tvistefrågorna på slutrakan hörde kompensationen till barnfamiljerna och pensionärernas beskattning samt ett tidigare beslut om ett tionde obligatoriskt skolår.

Samlingspartiet störst

Samlingspartiet fortsätter att toppa gallupmätningarna. Enligt TNS Gallups mätning för Helsingin Sanomat har partiet ett stöd på 22,1 procent. Centern ligger tvåa på 19,9 procent. Sannfinländarna noteras för 15,9 och Socialdemokraterna för 14,9 procent. Bland de mindre partierna är Vänsterförbundet etta med 9,3 procent, följt av De gröna med 8,7 procent. Svenska folkpartiet ligger på 4,5 och Kristdemokraterna på 3,4 procent.

Natostödet ökar något

Krisen i Ukraina har i någon mån ökat stödet för finländskt Natomedlemskap. 26 procent av finländarna år nu för medlemskap mot 22 procent i mars i år. En klar majoritet på 57 procent säger emellertid nej medan 17 procent tvekar eller vill inte ta ställning. Stödet för Nato har varierat en del under åren och som högst varit 27 procent och som lägst 16 procent. Störst är stödet inom Samlingspartiet där 49 procent säger ja och 34 nej. Motståndet är störst inom Vänsterförbundet där nejsidan har 84 procent.

Servicesektorn krymper

Servicebranschens arbetsgivare varnar i sin konjunkturbarometer för att tillväxten inom servicesektorn och den privata konsumtionen som hållit uppe den finska ekonomin nu börjar stampa på stället och även krympa. Omsättningen väntas växa obetydligt under slutet av året och antalet anställda minska något.

Social- och hälsovårdsministern formulerade sig fel

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty (Saml.) blev föremål för kraftig kritik sedan hon förklarat att det knappast fanns många människor i Finland som förtjänade under 2100 eller 2600 euro i månaden. Sedan det framgått att det beroende på räknesättet finns mellan 200 000 och 700 000 personer som förtjänar mindre än de summor hon nämnt fick hon höra att hon förfrämligats från människors vardag. Under debattens gång framgick det också att Räty själv under flera år ägnat sig åt skatteplanering då hon som läkare tagit ut en del av sina inkomster via sitt privata bolag.

Räty beklagade att hon lagt sina ord dåligt och sade att hennes skatteplanering inte var olaglig men att hon inte längre skulle göra så.

Samlingspartiets partisekreterare avgår

Samlingspartiets mångåriga partisekreterare Taru Tujunen som under åtta år haft en central roll vid partiets valframgångar lämnar sin post och blir VD för lobbyföretaget Ellun Kana. Hon försäkrar att beslutet inte beror på partiledarskiftet inom partiet.

Skriv ut

Uppdaterat 3.9.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter