Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 36/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 36/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 36

September månad inleddes med en riksdagsdebatt som demonstrerade bred politisk enighet ifråga om Ukrainakrisen. Samtidigt försökte arbetsmarknadens organisationer nå enighet om en pensionsreform utan att ännu lyckas. Siktet är nu inställt på vecka 37.

Enighet om Ukrainapolitiken

Bred enighet rådde om Finlands inställning till krisen i Ukraina när riksdagen under veckan diskuterade saken utgående från regeringens meddelande. Förhandlingar sågs allmänt som den enda möjligheten att nå en lösning. Ordföranden för utrikesutskottet Timo Soini (Sannfinl.).förklarade att Finland kan ha bara en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Vänsterförbundets ordförande Paavo Arhimäki kritiserade emellertid statsminister Alexander Stubb (Saml.) och försvarsminister Carl Haglund (Sfp) för att göra reklam för Nato.

Små följder för Finland av sanktionerna

De sanktioner mot Ryssland som Europeiska unionen fastställt påverkar inte i speciellt hög utsträckning den finländska ekonomin. Enligt beräkningar gjorda av Finlands bank handlar effekterna i huvudsak om att ett stramare geopolitiskt läge försämrar atmosfären och förtroendet, vilket i sin tur påverkar investeringarna.

Pensionsförhandlingarna på slutrakan

Arbetsmarknadens centralorganisationer hade under veckan ännu inte nått enighet om en reform av pensionssystemet. Från regeringens sida hann statsministern förklara att regeringen fattar ett ensidigt beslut om organisationerna inte når enighet. Oenigheten handlar främst om i vilken grad sysselsättningsläget skatt påverka pensionerna och hur den förutspådda liovslängden skall inverka. Det förefaller klart att det nuvarande systemet med en valfri pensionsålder mellan 63 och 68 år ersätts med ett system som höjer pensionsåldern och att pensionsavgifterna stiger men hur detta skall genomföras väntas bli klart tidigast under vecka 37.

Korrigeringsrörelse

Samlingspartiet gjorde under veckan en säegen korrigeringsrörelse. När biträdande statsdirektören i Helsingfors Laura Räty blev social- och hälsovårdsminister i Alexander Stubbs regering tänkte partiet ersätta henne i stadsledningen med riksdagsledamot Lasse Männistö. Till saken hör att Räty är första supleant i riksdagen och skulle ifall Männistö tog över som vikarie för Räty fram till valet ha blivit riksdagsledamot för nio månader.

Sedan saken blivit klargjord i media förklarade talman Eero Heinäluoma att det ingalunda är självklart att en vald riksdagsledamot utan vidare kan lämna sitt uppdrag. Den offentliga debatten ledde till att Männistö drog tillbaka sin avskedsansökan och fortsätter i riksdagen.

Konkurrenskraften i topp

Den finländska nationalekonomin ligger fortfarande bra till vid internationella jämförelser. Enligt World Economic Forums mätning ligger Finland i år på fjärde plats efter Schweiz, Singapore och USA. Ifjol placerade sig Finland på tredjeplats.

Centern störst

Centern har passerat Samlingspartiet som största parti enligt opinionsmätningar gjorda av Taloustutkimus för rundradiobolaget Yle:s nyheter och Tietoykkönen för kvällstidningen Iltalehti. I båda mätningarna noterades Centern för 21,3 procent. Samlingspartiet fick i Yles mätning 21,2 och i Iltasanomats 20,8 procent. I båda mätningarna låg Sannfinländarna trea med 17,1 respektive 16 procent. Den största ökningen i Yles mätning gjorde Socialdemokraterna som naterades för 15,8 procent.

Svag tillväxt

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen växte Finlands bruttonationalprodukt med 0,2 procent under årets andra kvartalk. Samtidigt blev det klart att ekonomin minskat med 0,3 procent under det första kvartalet, inte med 0,4 såsom tidigare meddelats.

Den finländska ekonomin uppvisar inga tecken på tillväxt.

Knapp tillväxt

Bankkoncernen Nordea räknar med att den finländska ekonomin växer med 0,5 procent under detta år. Nästa år räknar banken med en tillväxt på endast 0,3 procent.

Skriv ut

Uppdaterat 9.9.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter