Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 37/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 37/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 37

I mitten av september intensifierades det politiska skeendet och De gröna lämnade regeringen till följd av beslutet att godkänna Fennovoimas planer på att bygga ett ryskt kärnkraftverk. Samtidigt framkom oenighet mellan de två stora regeringspartierna om Teollisuuden voimas fjärde kärnkraftverk. Frågan tillspetsades ytterligare av partiledare Ville Niinistös uttalanden om finlandisering.

Fennovoima fick klarsignal

Regeringen har beslutat ge grönt ljus för Fennovoimas planer på ett kärnkraftverk. Ursprungligen beviljades bolaget tillstånd att bygga ett kraftverk av större kaliber och av en annan leverantör. Sedan tyska Eon dragit sig ur bolaget och ryska Rosatom inträtt istället och leverantören blivit rysk krävdes en korrigering av det ursprungliga tillståndet. Detta beviljades nu på villkor att bolaget till 60 procent ägs av finländska eller EU-aktörer. Rosatoms dotterbolag äger 33 procent.

När regeringen fattade sitt beslut splittrades Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet. Samlingspartiet och Kristdemokraterna röstade för och De gröna emot.

De gröna lämnade regeringen

Till följd av beslutet om grönt ljus för det ryska kraftverket lämnade De gröna regeringen. Partiet ansåg att det handlade om ett nytt beslut om kärnkraft. I det gällande regeringsprogrammet heter det att inga nya tillstånd beviljas. Nu tolkade den övriga regeringen Fennovoimas begäran som en korrigering av ett tidigare beslut medan De gröna tolkade beslutet som ett nytt beslut.

Följden blir att regeringsbasen krymper till 102 riksdagsledamöter av tvåhundra. Då talmannen inte får rösta kan problematiska situationer under hösten och vintern uppstå i riksdagen vid resor och sjukdomsfall.

Finlandiseringsdebatt

De grönas partiledare Ville Niinistö vållade stor uppmärksamhet när han först i Finland och senare i Financial Times förde in utrikespolitik i kärnkraftsbreslutet. Niinistö varnade för att Ryssland kan få inflytande över Finlands energipolitik och talade om finlandisering i Finlands regering. Uttalandet väckte skarpa reaktioner och mothugg. När Niinistö varnade för ökat ryskt inflytande fick han höra att kärnkraftverket är finskägt och minskar beroendet av energiimport från Ryssland.

Teollisuuden voima får vänta

När näringsminister Jan Vapaavuori lade fram beslutet om Fennovoimas ryska kraftverk i regeringen föreslog han samtidigt att Teollisuuden voimas anhållan om förlängning på skulle avslås. Bolaget har tidigare beviljats rätt att bygga ett fjärde kraftverk i Olkiluoto men det tredje som håller på att byggas har försenats mycket kraftigt och bolaget sökte därför anstånd med följande projekt. Socialdemokraterna har hyst förståelse för bolagets planer och bordlade nu frågan. Samtidigt uttalades från riksdagen önskemål om att få diskutera saken trots att det är regeringhen som fattar beslutet. Ett avgörande är att vänta under vecka 39.

Åbovarvet inledde verksamheten

Varvet i Åbo har inlett sin verksamhet med nya ägare. Den ställvis drtamatiska varvskrisen ser nu ut att vara över. Tyska Meyerkoncernen har i samarbete med finska styaten nu tagit över varvet av Sydkoreanska STX. Samtidigt fick bolaget bekräftelse på två beställningar på kryssningsfartyg som tryggar verksamheten för flera år.

Handelsflottan växer

Antalet fartyg och tonnage under finsk flagg håller på att komma över sin värsyta kris. Nu minskar flottan inte längre utan växer. I slutet av fjolåret uppgick handelsflottan till nära två miljoner bruttoton. De finländska fartygens andel av utrikeshandeln till sjöss har ökat från 29 till 34 procent.

Finsk-ryskt isbrytaravtal

Finland och Ryssland har ingått ett avtal om isbrytarsamarbete i Finska viken. Avtalet innebär att finländska isbrytare kan assistera i östra Finska viken och ryska vid behov vid finska hamnar.

Finlands underskott växte

Enligt tullens preliminära uppgifter växte underskottet i den finländska handelsbalansen under årets sex första månader. Underskottet uppgick till 1,3 miljarder euro, vilket är 100 miljoner mer än under motsvarande period ifjol.

Kristdemokratisk ledare byter parti

Kristdemokraternas tidigare partiledare Bjarne Kallis har meddelat att han ställer upp för Samlingspartiet i inkommande riksdagsval. Kallis ställde inte upp i valet för fyra år sedan.

Skriv ut

Uppdaterat 23.9.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter