Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Debatt i Finland 45/2014 - Finlands ambassad, Lissabon : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°, 1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
E-post: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 45/2014

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 45

Ekonomin stod i förgrunden under hela veckan. Regeringen fick förtroende för sin ekonomiska politik i riksdagen med rösterna 97 mot 94, EU-komissionen presenterade en dyster prognos för Finland, Talvivaara Sotkamo gick i konkurs och arbetsgivarna krävde oförändrade löner decenniet ut.

Den finländska ekonomin krymper

EU-komissionens prognos för den finländska ekonomin är föga smickrande. Totalproduktionen väntas i år sjunka med 0,4 procent för att nästa år öka med endast 0,6 procent. Arbetslösheten väntas i år stiga till 8,6 procent för att nästa år sjunka med endast en tiondedel till 8,5 procent. Nästa år väntas den offentliga upplåningen överskrida EU:s gränsvärde och stanna på 61,7 procent i relation till BNP. Skuldsättningen väntas fortsätta öka år 2016.

Prognosen placerar Finland bland de sämsta EU-länderna tillsammans med Italien och Cypern.

Finland fick ett nytt statsföretag

Finland fick under veckan ett nytt statsföretag då staten av Fortum och tyska E.on köpte upp bolagens andelar av gasbolaget Gasum. Staten äger nu 75 procent av Gasum och ryska Gazprom, som levererar gas via rörledningar, resterande 25 procent. Gasnätet är en del av basinfrastrukturen. Köpesumman var 500 miljoner euro. Planerna på en lng-terminal skall inte ha påverkat den nu gjorda affären.

Talvivaara i konkurs

Under veckan blev det klart att Talvivaara Sotkamo gått i konkurs. Det omskrivna och omdiskuterade gruvprojektet (se tidigare Debatt i Finland) har under senare tid gått från svårighet till svårigheter. I samband med konkursen framgick att förhandlingar om nya finansiärer kommit långt och staten visat beredskap att gå med i fortsatt verksamhet men ställt som villkor att inte vara majoritetsägare. I offentligheten har det belgiska bolaget Nyrstar som varit Talvivaaras största kund utpekats som möjlig ny privat ägare. Enligt uppgift fortsätter förhandlingarna om ny finansiering. Om de misslyckas förestår eventuellt en nedkörning av gruvverksamheten, vilket kan ta många år och b li dyrt för staten.

Inga allmänna löneförhöjningar före 2020

Verkställande direktören för Finlands näringsliv (EK) Jyri Häkämies ansåg i en intervju för Helsingin Sanomat att det behövs många nolluppgörelser om lönerna för att få fast konkorrentländerna. Det gäller, enligt honom att göra upp kring noll procent för att stärka Finlands konkurrenskraft som blivit efter till följd av för höga uppgörelser.

För ett år sedan slöt arbetsmarknadens centralorganisationer ett avtal som gav cirka en halv procent under två år och lämnade det tredje året öppet. Nu vill Häkämies ha minst två avtal på samma nivå till och skattesänkningar för att trygga köpkraften.

På löntagarsidan fann man det alltför tidigt att nu diskutera vilka löneförhöjningar som kan vara aktuella i slutet av årtiondet.

Ny riksförlikare

Intressebevakningschefen vid tjänstemannacentralen STTK Minna Helle, 42 efterträder riksförlikningsman Esa Lonka. Parterna på arbetsmarknaden kunde inte enas om en person, vilket ledde till att arbetsminister Laurí Ihalainen valde Helle.

Lantbruksproducenterna fick ny chefredaktör

Lantbruksproducenternas tidning Maaseudun tulevaisuus (landsbygdens framtid) får ny chefredaktör. Mikael Pentikäinen som fick sparken från samma post på Helsingin Sanomat tar i februari över efter Lauri Kontro som får andra uppdrag inom koncernen.

Partibyte i riksdagen

Riksdagsledamot Laila Koskela från Tammerfors meddelade under veckan att hon lämnat Sannfinländarna och anslutit sig till Centern. Hon ställer även upp för Centern för omval i vårens val. 

Skriv ut

Uppdaterat 11.11.2014


© Finlands ambassad, Lissabon | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter