Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Merisektorin mahdollisuudet Portugalissa - Suomen suurlähetystö, Lissabon : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 7.6.2016

Merisektorin mahdollisuudet Portugalissa

Meri on strategisesti tärkeä teema Portugalille, olipa kyse turvallisuudesta, kaupallisista eduista tai tieteestä ja tutkimuksesta. Yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Portugalin välillä löytyy mm. uusiutuvien energioiden, bioteknologian ja laivanrakennuksen aloilla. Myös turvallisuuteen ja merivalvontaan (ml. miehittämättömät alukset) liittyvissä kysymyksissä maiden välistä keskustelua voisi tiivistää.

Blue Business Week -messut järjestetään vuotuisen meriministeritapaamisen yhteydessä. Kuva: Suomen suurlähetystö.
Blue Business Week -messut järjestetään vuotuisen meriministeritapaamisen yhteydessä. Kuva: Suomen suurlähetystö.

Portugalin hallitusohjelmassa meri on kirjattu omalla otsikollaan "Meri: panostus tulevaisuuteen". Lause kuvastaa Portugalin asennetta mereen, joka on tuonut maahan rikkauksia jo löytöretkien aikaan. Suhdetta mereen on nyt uusittu, ja potentiaalia nähdään erityisesti entuudestaan tutkimattomilla alueilla: uusien meriresurssien (ml. biologiset luonnonvarat ja energia) löytäminen sekä tuuli- ja aaltoenergian kehittäminen. Potentiaalia kasvuun onkin, sillä meritalouden osuus bruttokansantuotteesta arvioidaan olevan vain 2,5%. Pyrkimyksenä on tuplata luku vuoteen 2020 mennessä.

Uusiutuvat energiat

Portugali on jo pitkään tukenut uusiutuvien energioiden kehittämistä, ja on edelläkävijä erityisesti aalto- ja tuulivoimassa. Tekes, Koneteknologiakeskus, TEM ja Suomen Lissabonin suurlähetystö järjestävät lokakuussa tilaisuuden uusiutuvista energioista portugalilaisen WavEC:n kanssa.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä on tarkoitus keskustella mm. cleantech-teknologioista, sinisestä biotaloudesta sekä uusista sovelluksista marine renewable energies -alalla. Toisena päivänä yrityksille järjestetään b2b -tapaamisia.  Tarkoituksena on tiivistää sekä kaupallista että opetukseen ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä Suomen ja Portugalin välillä. Tilaisuuteen toivotaan suomalaisia yrityksiä uusiutuvien energioiden ja cleantechin aloilta sekä lisäksi sinisen biotalouden ja meriteollisuuden aloilta.

WavEC on järjestänyt vastaavanlaisen tapahtuman aikaisempina vuosina Norjan, Hollannin, Ranskan ja Yhdysvaltojen kanssa. Yksi tapahtuman sponsoreista on aiemmin ollut EDP Renováveis, joka on mm. kolmanneksi suurin tuulivoiman tuottaja maailmassa.

Lisätietoja:

WavEC

Sininen bioteknologia

Bluebio-konsepti on nostanut päätään Portugalissa parin viime vuoden aikana. Portugalin merialueen resursseja on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän, ja biologisten luonnonvarojen kaupallisesta potentiaalista on vasta nyt kiinnostuttu. Portugalissa perustettiin sinisen bioteknologian kattojärjestö Bluebio Alliance vuonna 2015, ja sillä on jo nyt n. 100 jäsentä. Bioteknologian- ja lääketieteen tutkimusta tehdään useissa portugalilaisissa yliopistoissa, ja lisäksi mm. Champalimaud Foundationissa ja Instituto Gulbenkian de Ciênciassa.

Sinisen bioteknologian alalla etsitään uusia kumppaneita, ja Suomen kanssa yhteistyötä on toistaiseksi ollut vähän. Tilanteen korjaamiseksi Suomessa järjestettyyn Blue Biotechnology –seminaariin touko-kesäkuun 2016 vaihteessa osallistui portugalilaisia sekä valtionhallinnon että tutkimuksen ja liike-elämän puolelta.

Laivanrakennus ja telakkatoiminta

Portugalin telakat rakentavat pääasiassa pienaluksia sekä tekevät korjaustöitä ja parannuksia jo olemassa oleviin aluksiin. Portugalin laivanrakennusteollisuus ei näin ollen kilpaile Suomen kanssa. Sen sijaan portugalilaiset ovat kiinnostuneita suomalaisesta osaamisesta laivan eri osissa, ml. moottorit, eristeet, pinnoitukset jne. Myös suomalaisten suunnittelutoimistojen konsulttityö kiinnostaa portugalilaisia.

Suomalaiset voivat myös löytää uusia markkinoita tuotteilleen käyttämällä hyväksi Portugalin kontakteja muualle portugalinkieliseen maailmaan, ml. Angola ja Brasilia. Eurooppalaisten yritysten ja telakoiden kilpailuedun yhdistäminen mm. aasialaisia vastaan on myös hyödyllistä nykyisessä globaalissa maailmassa. Portugalin tarjoama etu hinnan ja laadun suhteessa voi osoittautua merkittäväksi tekijäksi muita Euroopan ulkopuolisia kilpailijoita vastaan.

Turvallisuus ja ympäristönsuojelu

Portugalin merialue on huomattavasti isompi kuin sen maa-alue. Portugalin hallitus on päättänyt tiivistää merialueidensa valvontaa. Yksi kiinnostuksen kohde on miehittämättömien alusten käyttö mm. salakuljetuksen, ympäristörikosten ja huumekaupan ehkäisemiseksi. EU:n yleisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannattajana Portugali on myös yleisesti kiinnostunut merialueiden turvallisuutta koskevista aloitteista.

Vuosittainen meriministerien tapaaminen Oceans Meeting

Vuosittainen meriministerien kokous järjestettiin jälleen Lissabonissa 2.-4.6.2016. Kuva: Suomen suurlähetystö.
Vuosittainen meriministerien kokous järjestettiin jälleen Lissabonissa 2.-4.6.2016. Kuva: Suomen suurlähetystö.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa lanseerattu kansainvälinen meriministerien tapaaminen sai jatkoa tänäkin vuonna Portugalissa. Kesäkuun alussa järjestettyyn Oceans Meetingin tarkoituksena on keskustella kansainvälisesti yhteisistä toimintatavoista mereen liittyen. Taloudellinen puoli on vahvasti esillä meritapaamisessa, ja portugalilaisille on tärkeää edistää yritysten verkostoitumista sekä tutkimuksen ja tieteen edistämistä. Tapahtuma luotiin, jotta meriasioille olisi oma keskusteluareenansa. Konsepti muistuttaa esimerkiksi Saksassa järjestettävää International Green Weekia.

Öljyn- ja kaasunetsintä

Öljyn- ja kaasunetsintä Portugalin merialueilla etenee. Öljyn hinnan laskeminen on alentanut etsintöjen hintoja ja vaadittavien sijoitusten suuruutta. Hinnat ovat romahtaneet jopa vuoden aikavälillä. Portugalilaisen Galp Energian arvioiden mukaan yhden reiän poraus olisi maksanut noin 90 miljoonaa euroa vielä vuosi sitten, kun taas nyt vastaava toimenpide maksaa vain noin 20 miljoonaa euroa. Öljynporauslaitteiston halpenemisen lisäksi työpäivien määrä on laskenut noin 100:sta 45:een.

Lisenssejä öljynetsimiseksi on myönnetty seuraaville yrityksille:

1.            Portugalilainen Galp (30%) ja italialainen Eni (70%) aikovat porata ensimmäisen reiän Sinesin alueella 80km rannasta kesällä 2016

2.            Espanjalainen Repsol (90%) ja portugalilainen Partex (10%) aikovat aloittaa poraustyöt Algarven rannikolla syksyllä 2016

3.            Portugalilainen Portfuel aikoo tulevaisuudessa porata Algarven maa-alueella

4.            Pohjois-amerikkalainen Cosme ja Partex aikovat mahdollisesti porata tulevaisuudessa Penichen rannikolla

Öljyn etsintään Portugalin alueilla on sijoitettu n. 58 miljoonaa euroa. Poraustyöt alkavat tämän vuoden puolella, ja ainakin osassa projekteista ollaan avoimia uusille yhteistyökumppaneille riskien vähentämiseksi.

Tulosta

Päivitetty 7.6.2016


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot