Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Portugalin terveyssektorin potentiaali - Suomen suurlähetystö, Lissabon : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 6.9.2016

Portugalin terveyssektorin potentiaali

Terveyssektorin tuonti Portugaliin on ollut kasvussa koko 2000-luvun pieniä notkahduksia lukuun ottamatta. Vuonna 2015 sektorin tuonnin arvo Portugaliin oli noin 3,3 miljardia euroa, noin 15% enemmän kuin vuotta aiemmin. Portugalissa panostetaan erityisesti terveysturismin ja eHealth-strategioiden kehittämiseen. Myös startupit kiinnostavat.

Portugalissa on tällä hetkellä 226 sairaalaa, joista 119 on julkisia ja 107 yksityisiä. Yksityisten sairaaloiden määrä on ollut kasvussa, vuoden 2002 ja 2013 välillä niiden määrä kasvoi 13:lla (94 à 107). Samalla aikavälillä yksityisellä puolella hoidettujen hätätapausten määrä kaksinkertaistui ja kiireettömien konsultointien määrä kolminkertaistui. Yksityisten sairaaloiden suosion kasvu voi tehdä yksityisen puolen toimijoista potentiaalisimpia ostajia Portugalin terveysmarkkinoilla. Yksityiset sairaalat myös panostavat vahvasti teknologisiin innovaatioihin ja investointeihin. Kolme merkittävintä yksityisten sairaaloiden omistajaketjua ovat Luz Saúde SA, José de Mello Saúde SA ja Lusíadas Saúde SGPS SA.

Väestön ikääntyminen

Portugalissa on yksi OECD-maiden ikääntyneimmistä väestöistä, vuonna 2015 20,5% väestöstä oli yli 65-vuotiaita. Väestön ikääntyminen asettaa haasteita etenkin perusterveydenhuollolle kroonisten sairauksien hoitotarpeen lisääntyessä. Tämän takia kysyntää löytyy kaikelle, mikä tehostaa toimintaa ja auttaa hyödyntämään niukkoja resursseja tehokkaammin. Myös ratkaisut, jotka pidentävät vanhusten kotona asumisaikaa, helpottavat itsenäistä terveydentilan seuraamista ja parantavat itsehoitomahdollisuuksia, voivat tarjota markkinamahdollisuuksia.

Terveysturismi

Portugalin hyvinvointi- ja terveysturismi hyödyntää kuumien lähteiden mineraalipitoisen veden terveysvaikutuksia. Kuva: Marco Huotari.
Portugalin hyvinvointi- ja terveysturismi hyödyntää kuumien lähteiden mineraalipitoisen veden terveysvaikutuksia. Kuva: Marco Huotari.

Portugalissa terveysmarkkinoiden kohteena eivät ole pelkästään paikalliset, vaan maassa asuu myös paljon ulkomailta tulleita eläkeläisiä, jotka hyödyntävät maan terveyspalveluita. Lisäksi Portugali on suosittu matkakohde, minkä ansiosta sillä on mahdollisuus profiloitua tunnetuksi terveysturismikohteeksi maassa ei-pysyvästi asuvien ulkomaalaisten keskuudessa.

Terveysturismisektori Portugalissa on vielä hieman sirpaleinen ja epäjärjestäytynyt, mutta maan kansallisessa turisminkehitysstrategiassa terveysturismi on nimetty yhdeksi kehityskohteista. Portugali pyritään profiloimaan korkeatasoiseksi terveysturismikohteeksi, ja tavoitteena on saada 4%:n markkinaosuus terveysturismimarkkinoista. Sairaalat ja lääkäreiden koulutus ovat Portugalissa korkeatasoisia kansainväliselläkin mittapuulla mitattuna, joten siinä mielessä Portugalin pyrkimykset ovat varsin realistisia. Portugalin katsotaan olevan erityisen kilpailukykyinen etenkin plastiikkakirurgian ja hammaslääketieteen aloilla muihin perinteisiin eurooppalaisiin terveysturismikohteisiin verrattuna.

Yleisellä tasolla Portugalin kilpailuvaltteja ovat etenkin toimenpiteiden alhaisempi kustannustaso kuin suurimmassa osassa Euroopan terveysturismikohteita. Myös jonotusaika leikkauksiin on usein lyhyempi. Laadukkaisiin laitteisiin ja korkeatasoiseen teknologiaan panostaminen ovat avainasemassa terveysturismin kehittämisessä. Maassa on lisäksi panostettu leikkausten jälkihoitoa tarjoaviin palveluihin, eräänlaisiin hotellin ja sairaalan sekoituksiin, jotka varmasti lisäävät Portugalin vetovoimaa terveysturismikohteena. Terveysturismin keskeisimmät toimijat Portugalissa ovat yksityiset sairaalat, joista merkittävimmät ovat edellä mainitut Luz Saúde, SA, José de Mello Saúde, SA ja Lusíadas Saúde SGPS, SA.

Lääketieteeseen keskittyvän turismin lisäksi Portugali pyrkii kehittämään hyvinvointiin keskittyvää turismia. Hyvinvointiturismin pääpaino on erilaisissa maan hydrogeologisia rikkauksia hyödyntävissä hoidoissa.

eHealth ja startupit

Portugalissa kehitetään parhaillaan kansallista eHealth strategiaa (Estratégia Nacional eHealth). Strategiaa ei ole vielä julkaistu kokonaisuudessaan, mutta tavoitteena tulee olemaan eHealth-palveluiden saatavuuden lisääminen kansalaisille. Kysyntää on etenkin sähköisille terveyspalveluille, joiden avulla voidaan lisätä kansalaisten autonomiaa omasta terveydestään huolehtimisessa, parantaa palveluiden saatavuutta etenkin syrjäseuduilla ja lisätä asiakkaiden valinnanvapautta. Sähköisen konsultoinnin toivotaan kompensoivan syrjäseutujen työvoimapulaa terveysalalla. Myös sairauksien ennaltaehkäisyyn toivotaan sähköisiä palveluita, lähinnä tiedonjakamisen muodossa.  Portugali on helppo kohde teknologisille innovaatioille, sillä maassa innostutaan helposti uusista teknologioista ja ollaan ennakkoluulottomia kokeilemaan uusia teknologioita.

Portugali on viime vuosina kasvattanut mainettaan startup-ystävällisenä maana ja etenkin pohjoismaista osaamista kaivataan maan startup-tarjontaa rikastuttamaan. Suomalaisten terveysalan startupien kannattaa siis perehtyä Portugalin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kansallisen terveyssuunnitelman tavoitteet

Portugalissa laaditaan kansallinen terveyssuunnitelma (Plano Nacional de Saúde) muutaman vuoden välein. Tällä hetkellä voimassa on suunnitelma 2012-2016, ja sen vuoteen 2020 asti laajennettu versio. Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • Vähentää ennenaikaisten kuolemien (>70 vuotta) osuus alle 20%:iin
  • Nostaa 65-vuotiaille ennustettavissa olevien terveiden elinvuosien määrää 30%:lla
  • Vähentää tupakoitsijoiden määrää
  • Vähentää ylipainoisten määrää

Vuoden 2016 alussa perustettiin työryhmä suunnittelemaan julkisen terveydenhuollon uudistusta (Reforma da saúde pública), mutta työryhmän raportteja ei ole vielä julkaistu. Uudistuksen puitteissa voi ilmetä markkinamahdollisuuksia, sillä uudistuksella pyritään tehostamaan ja parantamaan paikallisia terveydenhuoltopalveluita.

Portugalin kautta maailman markkinoille

Portugalilla on perinteisesti ollut vahvat suhteet entisiin siirtomaihinsa, joten suomalaisten yritysten kannattaa muistaa, että Portugalin markkinoiden kautta voi aueta ovia muiden portugalinkielisten maiden kasvaville markkinoille (mm. Brasilia, Angola, Mosambik). Portugalissa on myös runsaasti kiinalaisia (mm. maan suurimman yksityissairaalan omistajakunnassa), joten Portugalin kautta voi avautua kauppamahdollisuuksia myös Kiinaan.

Tulosta

Päivitetty 7.10.2016


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot